Ще изграждат спортни съоръжения и ще бъде благоустроен терен до ул. "Свобода" в Сандански

403

За проекта е изготвено споразумение по Инвестиционната програма за общински проекти 2024 - 2026


За изграждането на спортни съоръжения и облагородяване на имота е обявена обществена поръчка, като офертите на участниците ще бъдат отворени на 4 април. Имотът общинска собственост е с идентификатор 65334.301.9524. В него е изградена спортна зала и обслужваща към нея инфраструктура – път за достъп, паркинги и др. Тя обхваща основно северната и северозападната част на имота, като новата проектна разработка обхваща южната и източната му части. Проектант е "Барин Алп" ЕООД.

Предвижда се изграждане на алейна мрежа, осветление, игрище за футбол, волейболно игрище, баскетболно игрище, детска площадка, паркова среда, достъпна среда, площадка за тенис на маса и игрище за „Петанк“. Ще бъдат поставени перголи, пейки, маси за игра на шах, ще бъдат монтирани две чешми. Предвижда се изграждане на канализация за отвеждане на дъждовните повърхностни води от новопроектираните игрища, площадки и алеи, както и водопровод за захранване с питейна вода до двете чешми. Включено е още напоителна система и озеленяване.  Площта на разработка е 20 656 м2.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Започва обновяване на осветлението в „Сарафово“ и „Крайморие“, следват още няколко квартала

Приет е Общият устройствен план на община Чирпан

Приет е Общият устройствен план на община Чирпан

До няколко месеца предстои и въвеждане на Географска информационна система, която ще позволи срещу единен граждански номер получаване на кадастрална информация

Банско ще подменя уличното осветление

Банско ще подменя уличното осветление

Съществуващото води до значителен преразход на електроенергия - осветителните тела са подменяни хаотично през последните 30 години, без да е търсено покриване на нормативните изисквания

Предстои художествен конкурс за триизмерни информационни елементи, представящи археологията на Антична Сердика

Предстои художествен конкурс за триизмерни информационни елементи, представящи археологията на Антична Сердика

Предвижда се изработване на макети и прототип за тактилни маркери, предназначени за вграждане в тротоарните и пътни настилки

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Според концесионера Николай Андреев предвидената дата за откриването е 1 юни – Денят на детето

Бъдещият кабинков лифт до крепостта "Патмос" стана обект от първостепенно значение за община Ардино

Бъдещият кабинков лифт до крепостта "Патмос" стана обект от първостепенно значение за община Ардино

Общинските съветници одобриха и включването на обекта в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост