Спортни площадки

Ще изграждат спортни съоръжения и ще бъде благоустроен терен до ул. "Свобода" в Сандански

Ще изграждат спортни съоръжения и ще бъде благоустроен терен до ул. "Свобода" в Сандански

За проекта е изготвено споразумение по Инвестиционната програма за общински проекти 2024 - 2026

Правителството одобри над 13 милиона лева за нови детски градини, училища и спортни площадки в тях

Правителството одобри над 13 милиона лева за нови детски градини, училища и спортни площадки в тях

Средства за детски заведения получават 22 общини, предвиждат се 26 нови спортни площадки и ремонт на 9

В Плевен ще бъде изградена спортна площадка за деца и младежи в неравностойно положение

В Плевен ще бъде изградена спортна площадка за деца и младежи в неравностойно положение

Предвижда се новото съоръжение да бъде изградено на територията на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания на ул. „Даскал Димо“ 7

Изграждат мултифункционална спортна площадка в село Торос

Изграждат мултифункционална спортна площадка в село Торос

Новото съоръжение ще се изгради в общинския имот на ул. „Торос“, ползван за футболно игрище