Нов учебен корпус и облагороден двор ще има Националната гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа"

393

Средства за знаковото училище, което съхранява и развива българските традиции, са отпуснати от Министерството на културата


Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ към Министерството на културата съхранява и развива традициите на тревненската възрожденска иконописна и дърворезбарска школа, като дава професионална подготовка на ученици от цялата страна в три специалности: „Художествена дърворезба”, „Интериорен дизайн” и „Иконопис”. Учебните и спомагателните сгради са разположени в имот с площ 9,359 дка в периферията на градския център на Трявна. Основната учебна сграда в южната част на имота е триетажна, като централният представителен корпус е в пряк визуален контакт с активната част на града и оформя кръстовището на улиците „Ангел Кънчев“ и „Съединение“. По периферията на имота са разположени едноетажни сгради с учебни помещения, ателиета и работилници. Спортните терени са в северната част на имота, а централната част е озеленена.

Материалната база на гимназията отдавна е недостатъчна, затова на мястото на стар склад в имот с идентификатор 73403.501.466 откъм улица „Ангел Кънчев“ е предвидено изграждането на нов корпус. След проведени обществени поръчки работният проект е изработен от „Арк Проект“ ООД. За изпълнител е избрано „Масив Трявна“ ЕООД. Целта е изграждане на нов учебен корпус със зали за демонстрации, експозиции, мултимедия, учебни помещения, творчески ателиета и общежитие. Според директора на гимназията Орфей Миндов една от залите ще бъде с големи витрини към улицата, за да може да се виждат произведенията на учениците, а в бъдеще се планира да има и демонстрации на творческия процес. Идеята е част от мебелите и обзавеждането да бъдат изработени от учениците, което е традиция за гимназията, каза Миндов за "Дарик".

Новият учебен корпус ще е двуетажен, със скатен покрив и ползваемо подпокривно пространство. Обособен е функционално на две основни самостоятелни зони, всяка със самостоятелни подходи, но и взаимно свързани. Дейностите са разпределени на три основни нива – приземен, първи и тавански етаж. Обособени са частичен подземен и частичен инсталационен полуетаж между първото и второто основни нива.

В приземния етаж на теренното ниво ще са двете основни зали с капацитет 120 души – зала за демонстрация на творчески дейности и изложби на творби на ученици и преподаватели и зала за презентации на интердисциплинарните проекти, за провеждане на публични дипломни защити, за лекции и семинари. Двете зали ще са с обща светла височина 5,00 м и ще са достъпни както от запад от градската територия (през общо фоайе), така и от изток от дворното пространство - през покрита тераса, предвидена за учебни и творчески дейности.

Експозиционната зала ще е остъклена откъм улицата и откъм училищния двор, а актовата зала ще е остъклена само към двора. Мултифункционалните пространства са проектирани с възможност за отваряне за широк обществен достъп и същевременно сепариране и осигуряване на спокоен творчески и учебен процес в зоните за индивидуална и екипна работа.

От изток, откъм училищния двор, през покритата тераса в централната част на сградата ще е достъпът към затворената зона, разположена на надземните нива. Връзката е осъществена чрез стълбище и асансьор. На полуниво над санитарните възли са разположени технически помещения.

На втория етаж е общежитието със стаи със самостоятелен санитарен възел, една стая с инвалиден достъп, кухня, помещение за препарати и аксесоари за почистване, техническо помещения и тераса към двора, която ще се ползва като територия за индивидуална творческа дейност. Стаите са достъпни по коридор, изход към терасата има от стълбищната клетка, от кухнята и от три от стаите на общежитието.

На последния таванския етаж в подпокривно пространство (с осветление през покривни прозорци) ще са разположени две ателиета за индивидуална и групова творческа работа, санитарен възел, технически и обслужващи помещения.

В подземния етаж ще се намират инсталационни и технически помещения, както и необходими за специфичната дейност на училището обслужващи площи. Върху покрива е предвидено разполагане на фотоволтаична система.

Застроената площ на новата сграда e 553 кв. м. Проектната разработка предвижда оптимизиране на алейна мрежа, като почти запазва съществуващата й геометрия. Оформя се нов подход към новопроектираният учебен корпус, осигурява се достъпна среда, създават се пространства за работа, презентации и изложби на открито. Използваните настилки ще са от асфалт, бетонови плочи с повърхност от мита мозайка и бетонови павета на тревна фуга. Пешеходният достъп до дворното пространство ще е от съществуващият и новопроектираният учебен корпус, а  автомобилният се осъществява от западната страна от към ул. „Ангел Кънчев“.

Проектът предлага обособяването на спортна зона с разливна акрилна настилка, в която са разположени: спортна площадка за баскетбол, спортна площадка за волейбол, писта за лека атлетика с два коридора по 150 метра, писта за лека атлетика с два коридора по 60 метра и фитнес площадка върху тревна площ. В двора ще са разположени 11 дървени пейки с облегалки, 5 бетонни кошчета за отпадъци и 16 стойки за велосипеди. Обособява се и кът за отдих северно от новия корпус с трибуна на две нива от декинг и тенис маса. Четири дървета попадат в строителното петно на бъдещата сграда и се налага тяхното премахване, като се предвижда допълване на дървесната растителност с широколистни видове, а на места - жив плет. Затревяване е предвидено върху площ от 3 156 кв. м.

Вижте още тук:

Обществена поръчка за изготвяне на инвестиционен проект

Обществена поръчка за упражняване на авторски надзор

Обществена поръчка за изграждане на нов корпус и благоустрояване на двора

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Повече от 20% спад в броя на предлаганите за продажба жилища у нас се отчита от началото на годината

Повече от 20% спад в броя на предлаганите за продажба жилища у нас се отчита от началото на годината

Това се случва на фона на устойчиво и дори растящо търсене и все по-голям брой сделки

Още един блок в ж.к. „Възраждане“ в Бургас ще е с нова графити фасада

Още един блок в ж.к. „Възраждане“ в Бургас ще е с нова графити фасада

Мястото започва да се оформя като артистично пространство

Етапното изпълнение на новия парк "Боряна" в столичния квартал "Иван Вазов" е на ход

Етапното изпълнение на новия парк "Боряна" в столичния квартал "Иван Вазов" е на ход

Обособяват се алеи с настилка, подготвя се площадката за шадраван, ще бъдат добавени улично осветление и паркова мебел

Ще бъдат реконструирани още две детски площадки в столичния район "Лозенец"

Ще бъдат реконструирани още две детски площадки в столичния район "Лозенец"

Те се намират на ъгъла на улиците „Якубица“ и „Бигла“ и между ул. „Плана планина“, ул. „Презвитер Козма“ и бул. „Черни връх“

Изграждат нов учебен корпус на Природо-математическата гимназия в столицата

Изграждат нов учебен корпус на Природо-математическата гимназия в столицата

Новата сграда ще даде възможност на училището да премине към едносменен режим на обучение

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Те са одобрени да получат финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България