Стартира проект за опазване на съвременното фасадно монументално изкуство в България

65

По него работят Бургас, Велико Търново, Пловдив и София


Проектът "Новото наследство. Подходи за опазване и комуникация на съвременното фасадно монументално изкуство в България" стартира на 7 и 8 декември с международна конференция на тема „Проблемът „Новото наследство”. Актуално състояние и перспективи за развитие“. Събитието се проведе в София, в конферентна зала „Ларго“ (в подлеза на Министерски съвет), а фокусът на анализите и дискусиите се базира върху правните и консервационно-реставрационните проблеми за опазването на фасадно-монументалното изкуство (ФМИ) и върху неговата социална и естетическа значимост в контекста на световното изкуство и местните специфики. Проектът предлага насоки за опазване и управление на един правно недобре защитен сегмент на културното наследство в България - фасадното монументално изкуство, създадено през последните 70 години. Започвайки от четири големи български общини, проектът насърчава дебата за значимостта, опазването и управлението на това наследство, като допринесе за това с дигитализация, оценки и анализи, нови културни политики, комуникация и други, развивайки нови партньорства.

Предложеният проект продължава с реализацията на следните дейности:  

  • Общ анализ на значението и състоянието на фасадното монументално изкуство (ФМИ): мозайки, сграфито, графити, живопис и пластика в България с помощта на екип от изкуствоведи, архитект и юристи под формата на доклади.
  • Избор на 80 представителни образци на фасадното монументално изкуство в Бургас, Велико Търново, Пловдив и София, създадени след средата на ХХ век, представени на двудневния дискусионен форум.  
  • Документация и предварителна оценка на състоянието на 80-те избрани образци на ФМИ. Работата ще включи документално проучване, фотографско заснемане и оценка на състоянието от интердисциплинарен екип, като целта е да се изготвят досиета с най-важната информация за обектите. Наличната в общините и НИНКН документация за включените в проекта обекти ще бъде събрана и организирана в архив, който да послужи както за изготвянето на препоръки за културни политики, така и за по-нататъшните нужди на местните власти при опазването им. Архивът ще бъде предоставен на партньорите по проекта.  
  • Събраната информация с изключение на документалния архив ще бъде съхранена в създаден по проекта своеобразен регистър (уеб сайт) за монументално фасадно изкуство, като достъпът до него ще бъде свободен. В сайта ще се публикуват и всички издания (доклади, становища) и видео записи от комуникационни събития, създадени в рамките на проекта. При възможност, в сайта могат да се включат видео и аудио записи на интервюта с авторите на произведенията или техните наследници.  
  • Анализ на съществуващите политики и практики за опазване и защита на обектите на фасадното монументално изкуство в България и изготвяне на предложения за културни политики и законодателни промени в тази посока. Резултатите ще бъдат обединени в policypaper. 

ОЩЕ НОВИНИ

Готова е новата детска градина в кв. "Малинова долина" в София

Готова е новата детска градина в кв. "Малинова долина" в София

Тя разполага със занимални, спални помещения, 4 зали за спорт и изкуство, площадки за всяка група, спортна площадка на открито и плувен басейн

Благоустрояват парк "Калето" и едноименната средновековна крепост в Свищов

Благоустрояват парк "Калето" и едноименната средновековна крепост в Свищов

Цели 6 години продължиха дейностите по проучване, експониране и социализиране на крепостта, както и на парковата зона около нея

Фондация "Колективът" отново спечели награда в конкурса New European Bauhaus

Фондация "Колективът" отново спечели награда в конкурса New European Bauhaus

Българският проект стана подгласник в направление "Нов европейски Баухаус за шампиони" на категория "Възстановяване на чувството за принадлежност" с проекта си "Паркът" (Concrete to Culture)

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Марката за луксозни хотели, ресторанти и резиденции Nobu подготвя още един хотел в България - на брега на Черно море във Варна