Стартира проектът за обновяване и модернизиране на външното осветление на Лом

156

Проектът предвижда подмяна на уличните и паркови осветителни тела с енергоспестяващи, както и внедряването на система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парково осветление


Източник: Община Лом

В петък миналата седмица кметът на Лом д-р Георги Гаврилов подписа договор с Министерството на енергетиката за изпълнение на проекта „Технологично обновление и модернизиране на външно изкуствено осветление на град Лом“, който ще се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост със 1 047 956 лв.

Системата за автоматизация на уличното осветление ще се състои от комуникационно оборудване, измервателна апаратура, централизиран пункт за наблюдение и управление и приложно програмно осигуряване. Всички осветители с натриеви лампи с високо налягане ще бъдат подменени със светодиодни, с по-ниски мощности, отговарящи на нормативните изисквания.

Реализирането на дейностите по проекта ще доведе до намаляване на въглеродната интензивност, както и повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление на територията на град Лом и до намаляване на енергийните разходи. В резултат на изпълнените мерки за енергийна ефективност ще се постигне не по-малко от 30% спестяване на енергия.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 21 месеца. В момента се изготвя инвестиционния проект, а след това ще бъде обявена процедура за избор на изпълнител на  строително-монтажните работи.

ОЩЕ НОВИНИ

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

Изградена е зона с парапет за движение на хора с увреждания и детски колички, а в допълнение са поставени цветя

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Той се казва „Ново управление за нови пространства“ и обхваща 35 регионални и общински институции от 13 европейски държави