Стартира реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа

223

Дейностите в обхвата на обекта включват обновяване на сградите на гара Зимница и изграждане на ново гарово и перонно осветление


Във вторник стартира реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“. Обектът е част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ и е включен във втори програмен период на ОПТТИ. Изпълнител е „ВДХ“ АД, а консултант - ДЗЗД „ЕЖИС-ЕТП-АЙСИДЖИ“.  

Основните дейности в обхвата на обекта включват: реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница; рехабилитация на контактната мрежа на гара Зимница и гара Стралджа;     обновяване на сградите на гара Зимница; изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в гара Зимница; изграждане на отопление на жп стрелките в гара Зимница; изграждане на ново гарово и перонно осветление в гара Зимница.

С реализацията на проекта се очаква повишаване качеството и ефективността на железопътния транспорт, също така сигурността, комфортът и безопасността на превоз на пътници и товари. Важна цел е постигането на оперативна съвместимост с Трансевропейската железопътна мрежа чрез: реконструкция на железопътната инфраструктура съгласно стандартите на ЕС и европейските транспортни политики и ТСОС, повишаване капацитета на обслужвания железопътен трафик, включително увеличаване скоростта на движение на влаковете; повишаване качеството на транспортната система и намаляване разходите за поддържане на железопътната инфраструктура.

ОЩЕ НОВИНИ

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Кмет и архитекти обсъждат визията и на други квартали

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

Изградена е зона с парапет за движение на хора с увреждания и детски колички, а в допълнение са поставени цветя

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей