Столична община ще кандидатства за изграждане на Младежки център в София

88

Ако проектът бъде одобрен по Националния план за възстановяване и устойчивост, двуетажната сграда на Центъра за изкуства, култура и образование „София“ ще бъде реконструирана, а към нея ще бъде пристроена триетажна


Визуализация: Център за изкуства, култура и образование София

Столичният общински съвет даде съгласие Общината да кандидатства с проектно предложение „Изграждане на Младежки център в Столична община“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на България. Предвижда се разширение с триетажна пристройка с РЗП 2446,56 кв.м към двуетажната сграда с РЗП 626,46 кв.м на Центъра за подкрепа за личностно развитие (Център за изкуства, култура и образование „София“). Дейностите включват изграждане на: компютърни кабинети; СТЕАМ (STEАM) кабинети; сцена с пълно техническо оборудване; зали (зрителна с 200 места, конферентна, балетна, танцова, мултифункционална); кабинети (езикови, по изобразителни и приложни изкуства, музикални); фото и видео студио; офис за младежки работници и психолози; административен сектор; складови помещения; фоайета за чакащи младежи, деца и родители; асансьор; ВРВ (VRV) система за отопление и климатизация; фотоволтаична система. За разширението на сградата с ново триетажно тяло е необходимо да се премахне едноетажна пристройка към двуетажната сграда. За нейното отстраняване е взето решение през 2018 г.

Видео: Център за изкуства, култура и образование София

В проекта за изграждане на Младежкия център е включена и реконструкция на сградата в район „Надежда 2А“ и „Надежда 2Б“ по допълнителен инвестиционен проект. Тези дейности включват: укрепване на югоизточната част на сградата, основен ремонт на английски дворове, преместване на външна връзка на „Топлофикация София“, ремонт на помещения за изграждане на спални за 15 младежи, санитарни възли, място за хранене. Предвижда се купуване на оборудване и обзавеждане.

 
Източник: КАИС

Има одобрен технически проект и издадено разрешение за строеж за разширението с триетажна пристройка и съгласувани визи с експлоатационните дружества. Има одобрен технически проект и за ремонт и реконструкция на съществуващата сграда, както и обобщена количествено-стойностна сметка. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител, при условие за осигурено финансиране. Крайният срок за подаване на проектните предложения по Националния план за възстановяване и устойчивост е 30 декември.

 
Визуализации: Център за изкуства, култура и образование София

Целевите групи на проекта са: младежи на възраст между 13 и 29 години, ученици в риск от отпадане или отпаднали от училище, младежи, които не учат, не работят и не са в друга форма на обучение (NEET), младежи от други уязвими групи (в т.ч. роми). Новият Младежки център ще обхване най-малко 1 200 младежи от цяла СО и ще бъде оборудван и обзаведен с модерни технически средства, подходящи за младежка, дигитална и мобилна работа. В Младежкия център ще се провеждат редица младежки дейности и събития, ще бъдат разработени дейности, насочени към младите хора за повишаване на техните дигитални умения, развитие на предприемаческата грамотност, на общата и финансовата грамотност, развиване на специфични меки умения, които подпомагат социалното включване и пригодността за заетост на пазара на труда. Ще бъде осигурена подкрепа за формирането, развитието и реализацията на учениците и младите хора чрез изграждането на мултифункционален център, който осигурява съвременна материална база и прилага иновативен подход (особено неформално образование) за развиване на компетенции и умения за успешна реализация на пазара на труда. Ще бъде осигурено поддържане интереса на учениците и младите хора към образованието и придобиването на нови умения, участие в съвместни инициативи и споделяне на общи ценности с техни връстници, вкл. участие в национални и международни инициативи. Ще бъдат реализирани национални и международни инициативи за обмяна на опит и добри практики.

 
Визуализация: Център за изкуства, култура и образование София

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Министърът на икономиката: Изграждането на плаваща фотоволтаична централа в язовир Огоста няма да навреди на водната флора и фауна

Министърът на икономиката: Изграждането на плаваща фотоволтаична централа в язовир Огоста няма да навреди на водната флора и фауна

Това заяви Никола Стоянов на среща с граждани в Монтана, организирана по инициатива на кмета в отговор на протеста срещу изграждането на новото съоръжение

Жилищен комплекс от три сгради "Черковна Резиденс" - оригинална и раздвижена визия

Жилищен комплекс от три сгради "Черковна Резиденс" - оригинална и раздвижена визия

Архитектурната концепция е за максимално вписване в околната среда, а чрез пробиви през няколко етажа се ослънчава и проветрява вътрешния двор

Изложението на едрогабаритните строителни машини АТЕСТ Експо ще се проведе в края на март

Изложението на едрогабаритните строителни машини АТЕСТ Експо ще се проведе в края на март

Отново в сътрудничество с Архитектурно-строителната седмица в Интер Експо Център се създава международна бизнес платформа

Откриха нова производствена сграда в Панагюрище

Откриха нова производствена сграда в Панагюрище

Тя отговаря на всички стандарти в оптичното производство

Започна дългоочакваният ремонт и модернизация на Младежкия културен център в Ямбол

Започна дългоочакваният ремонт и модернизация на Младежкия културен център в Ямбол

Дейностите са свързани и с функционално преустройство и създаване на нови пространства (включително търговски) както в сградата, така и извън нея