Столична община ще кандидатства за изграждане на Младежки център в София

118

Ако проектът бъде одобрен по Националния план за възстановяване и устойчивост, двуетажната сграда на Центъра за изкуства, култура и образование „София“ ще бъде реконструирана, а към нея ще бъде пристроена триетажна


Визуализация: Център за изкуства, култура и образование София

Столичният общински съвет даде съгласие Общината да кандидатства с проектно предложение „Изграждане на Младежки център в Столична община“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на България. Предвижда се разширение с триетажна пристройка с РЗП 2446,56 кв.м към двуетажната сграда с РЗП 626,46 кв.м на Центъра за подкрепа за личностно развитие (Център за изкуства, култура и образование „София“). Дейностите включват изграждане на: компютърни кабинети; СТЕАМ (STEАM) кабинети; сцена с пълно техническо оборудване; зали (зрителна с 200 места, конферентна, балетна, танцова, мултифункционална); кабинети (езикови, по изобразителни и приложни изкуства, музикални); фото и видео студио; офис за младежки работници и психолози; административен сектор; складови помещения; фоайета за чакащи младежи, деца и родители; асансьор; ВРВ (VRV) система за отопление и климатизация; фотоволтаична система. За разширението на сградата с ново триетажно тяло е необходимо да се премахне едноетажна пристройка към двуетажната сграда. За нейното отстраняване е взето решение през 2018 г.

Видео: Център за изкуства, култура и образование София

В проекта за изграждане на Младежкия център е включена и реконструкция на сградата в район „Надежда 2А“ и „Надежда 2Б“ по допълнителен инвестиционен проект. Тези дейности включват: укрепване на югоизточната част на сградата, основен ремонт на английски дворове, преместване на външна връзка на „Топлофикация София“, ремонт на помещения за изграждане на спални за 15 младежи, санитарни възли, място за хранене. Предвижда се купуване на оборудване и обзавеждане.

 
Източник: КАИС

Има одобрен технически проект и издадено разрешение за строеж за разширението с триетажна пристройка и съгласувани визи с експлоатационните дружества. Има одобрен технически проект и за ремонт и реконструкция на съществуващата сграда, както и обобщена количествено-стойностна сметка. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител, при условие за осигурено финансиране. Крайният срок за подаване на проектните предложения по Националния план за възстановяване и устойчивост е 30 декември.

 
Визуализации: Център за изкуства, култура и образование София

Целевите групи на проекта са: младежи на възраст между 13 и 29 години, ученици в риск от отпадане или отпаднали от училище, младежи, които не учат, не работят и не са в друга форма на обучение (NEET), младежи от други уязвими групи (в т.ч. роми). Новият Младежки център ще обхване най-малко 1 200 младежи от цяла СО и ще бъде оборудван и обзаведен с модерни технически средства, подходящи за младежка, дигитална и мобилна работа. В Младежкия център ще се провеждат редица младежки дейности и събития, ще бъдат разработени дейности, насочени към младите хора за повишаване на техните дигитални умения, развитие на предприемаческата грамотност, на общата и финансовата грамотност, развиване на специфични меки умения, които подпомагат социалното включване и пригодността за заетост на пазара на труда. Ще бъде осигурена подкрепа за формирането, развитието и реализацията на учениците и младите хора чрез изграждането на мултифункционален център, който осигурява съвременна материална база и прилага иновативен подход (особено неформално образование) за развиване на компетенции и умения за успешна реализация на пазара на труда. Ще бъде осигурено поддържане интереса на учениците и младите хора към образованието и придобиването на нови умения, участие в съвместни инициативи и споделяне на общи ценности с техни връстници, вкл. участие в национални и международни инициативи. Ще бъдат реализирани национални и международни инициативи за обмяна на опит и добри практики.

 
Визуализация: Център за изкуства, култура и образование София

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Cushman & Wakefield Forton: Над 50% е ръстът на търговските паркове в България през 2023 година

Cushman & Wakefield Forton: Над 50% е ръстът на търговските паркове в България през 2023 година

Площите в сегмента нарастват с темп значително над средния за Централна и Източна Европа, показват данните на консултантската компания

Общинският съветник Димитър Димитров: Започваме нова процедура за Къщата с ягодите

Общинският съветник Димитър Димитров: Започваме нова процедура за Къщата с ягодите

Казусът с укрепването на емблематичната къща в София на ул. „Сан Стефано“ 6 продължава с години

Община Бургас търси места с голям двор и близо до природата за разширяване на новия център за целодневен престой на възрастни хора с деменция

Община Бургас търси места с голям двор и близо до природата за разширяване на новия център за целодневен престой на възрастни хора с деменция

Първата за България социална услуга вече се предлага на ул. „Иван Богоров“ 20, а капацитетът й е 10 потребители

Готов е новият корпус със закрит плувен басейн на ОУ "Св. Иван Рилски" и ПМГ "Христо Смирненски" в Перник

Готов е новият корпус със закрит плувен басейн на ОУ "Св. Иван Рилски" и ПМГ "Христо Смирненски" в Перник

В новата сграда на четири етажа са обособени и физкултурен салон, класни стаи, 8 STEM кабинета и две иновативни обществени пространства

Минерални бани е единственият общински център в област Хасково, в който няма физкултурен салон

Минерални бани е единственият общински център в област Хасково, в който няма физкултурен салон

Нова сграда с такова предназначение ще бъде изградена за учениците от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“

Обявиха седемте финалисти, които ще се борят за наградата Mies van der Rohe 2024

Обявиха седемте финалисти, които ще се борят за наградата Mies van der Rohe 2024

В списъка за отличията на Европейския съюз за съвременна архитектура са 5 обекта в категория Architecture и 2 - в категория Emerging