Столична община ще кандидатства за изграждане на Младежки център в София

124

Ако проектът бъде одобрен по Националния план за възстановяване и устойчивост, двуетажната сграда на Центъра за изкуства, култура и образование „София“ ще бъде реконструирана, а към нея ще бъде пристроена триетажна


Визуализация: Център за изкуства, култура и образование София

Столичният общински съвет даде съгласие Общината да кандидатства с проектно предложение „Изграждане на Младежки център в Столична община“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на България. Предвижда се разширение с триетажна пристройка с РЗП 2446,56 кв.м към двуетажната сграда с РЗП 626,46 кв.м на Центъра за подкрепа за личностно развитие (Център за изкуства, култура и образование „София“). Дейностите включват изграждане на: компютърни кабинети; СТЕАМ (STEАM) кабинети; сцена с пълно техническо оборудване; зали (зрителна с 200 места, конферентна, балетна, танцова, мултифункционална); кабинети (езикови, по изобразителни и приложни изкуства, музикални); фото и видео студио; офис за младежки работници и психолози; административен сектор; складови помещения; фоайета за чакащи младежи, деца и родители; асансьор; ВРВ (VRV) система за отопление и климатизация; фотоволтаична система. За разширението на сградата с ново триетажно тяло е необходимо да се премахне едноетажна пристройка към двуетажната сграда. За нейното отстраняване е взето решение през 2018 г.

Видео: Център за изкуства, култура и образование София

В проекта за изграждане на Младежкия център е включена и реконструкция на сградата в район „Надежда 2А“ и „Надежда 2Б“ по допълнителен инвестиционен проект. Тези дейности включват: укрепване на югоизточната част на сградата, основен ремонт на английски дворове, преместване на външна връзка на „Топлофикация София“, ремонт на помещения за изграждане на спални за 15 младежи, санитарни възли, място за хранене. Предвижда се купуване на оборудване и обзавеждане.

 
Източник: КАИС

Има одобрен технически проект и издадено разрешение за строеж за разширението с триетажна пристройка и съгласувани визи с експлоатационните дружества. Има одобрен технически проект и за ремонт и реконструкция на съществуващата сграда, както и обобщена количествено-стойностна сметка. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител, при условие за осигурено финансиране. Крайният срок за подаване на проектните предложения по Националния план за възстановяване и устойчивост е 30 декември.

 
Визуализации: Център за изкуства, култура и образование София

Целевите групи на проекта са: младежи на възраст между 13 и 29 години, ученици в риск от отпадане или отпаднали от училище, младежи, които не учат, не работят и не са в друга форма на обучение (NEET), младежи от други уязвими групи (в т.ч. роми). Новият Младежки център ще обхване най-малко 1 200 младежи от цяла СО и ще бъде оборудван и обзаведен с модерни технически средства, подходящи за младежка, дигитална и мобилна работа. В Младежкия център ще се провеждат редица младежки дейности и събития, ще бъдат разработени дейности, насочени към младите хора за повишаване на техните дигитални умения, развитие на предприемаческата грамотност, на общата и финансовата грамотност, развиване на специфични меки умения, които подпомагат социалното включване и пригодността за заетост на пазара на труда. Ще бъде осигурена подкрепа за формирането, развитието и реализацията на учениците и младите хора чрез изграждането на мултифункционален център, който осигурява съвременна материална база и прилага иновативен подход (особено неформално образование) за развиване на компетенции и умения за успешна реализация на пазара на труда. Ще бъде осигурено поддържане интереса на учениците и младите хора към образованието и придобиването на нови умения, участие в съвместни инициативи и споделяне на общи ценности с техни връстници, вкл. участие в национални и международни инициативи. Ще бъдат реализирани национални и международни инициативи за обмяна на опит и добри практики.

 
Визуализация: Център за изкуства, култура и образование София

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

Той е мултифункционален и с няколко независими технологични линии

Камарата на строителите в България изработи пътна карта с практически съвети за всеки, който се заема да строи

Камарата на строителите в България изработи пътна карта с практически съвети за всеки, който се заема да строи

В услуга на гражданите браншовата организация публикува и примерни договори за строителство и ремонти

Откриха новата сграда към лекоатлетическа зала на СКЛА "Локомотив Пловдив"

Откриха новата сграда към лекоатлетическа зала на СКЛА "Локомотив Пловдив"

Ще бъде реновирана и настилката на лекоатлетическата писта, която е от малкото закрити съоръжения за спорта