Учредяват общинско дружество с ограничена отговорност "Индустриални паркове – Благоевград"

188

С това Общината има възможност да кандидатства пред Министерство на иновациите и растежа за финансиране, което да позволи изграждането на високотехнологичната производствена зона 


На 19 май Общинският съвет на Благоевград реши да бъде учредено Общинско дружество с ограничена отговорност „Индустриални паркове – Благоевград“. То ще бъде ангажирано с изграждане, управление, развитие, експлоатиране и ползване на бъдещата Индустриална зона, която предстои да бъде обособена край с. Зелен дол, в непосредствена близост до АМ „Струма“. Дружеството ще работи и в посока привличане на български и чуждестранни фирми, които да реализират своята производствена дейност в областния център на Пиринско, а това от своя страна ще доведе до отваряне на нови работни места и благоприятен климат за местната икономика.  

Съгласно взетото решение „Индустриални паркове – Благоевград“ ЕООД временно ще бъде управлявано от Стефан Попов, който е управител на ОП „Благоевград строй ремонт“. „Г-н Попов е част от администрацията, целта ни е да  ползваме наличния капацитет и човешкия ресурс, за да не увеличаваме щатните бройки. По този начин Община Благоевград пести средства на данъкоплатците“, коментира кметът.  

През март общинските съветници приеха изменението на Общия устройствен план за Индустриална зона „Зелен дол“. Бъдещата производствена зона ще бъде изградена по специфични правила и норми с повишени критерии за зелени системи, възможности за възобновяема енергия и нулеви въглеродни емисии.  

Индустриалният парк край с. Зелен дол ще бъде реализиран на два етапа. Планираната първа част от него ще бъде разположена на около 650 дка, а целта на общинското ръководство е след това теренът да бъде разширен до 1100 дка.

ОЩЕ НОВИНИ

Учредяват общинско дружество с ограничена отговорност "Индустриални паркове – Благоевград"

Учредяват общинско дружество с ограничена отговорност "Индустриални паркове – Благоевград"

С това Общината има възможност да кандидатства пред Министерство на иновациите и растежа за финансиране, което да позволи изграждането на високотехнологичната производствена зона 

Ново футболно игрище с изкуствена настилка е изградено в двора на СУ "Бачо Киро" в Павликени

Ново футболно игрище с изкуствена настилка е изградено в двора на СУ "Бачо Киро" в Павликени

Над 20 години игрището беше почти празно, тъй като не беше в добро състояние

В Ямбол откриха поредното комбинирано спортно игрище

В Ямбол откриха поредното комбинирано спортно игрище

То се намира в двора на Професионална гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето"

Столичният общинския съвет одобри обекти за финансиране от капиталовата програма

Столичният общинския съвет одобри обекти за финансиране от капиталовата програма

Сред проектите са паркът „Мокренски проход“ в „Красно село“, пъмп трак паркът в „Младост“ и скейт паркът в Северен парк

Свиленград се включва в екоинициативата „Керемиди за/от смет“

Свиленград се включва в екоинициативата „Керемиди за/от смет“

Общината е първата у нас, която използва алтернативни строителни материали от битов отпадък за уличната инфраструктура