В Ардино обновяват търговска пешеходна улица с площад

164

Участъкът е от ул. „Републиканска“ до реката и пешеходния мост


В зоната старите кътове с чемшири ще се демонтират, като растенията ще се съхраняват на депо за повторно засаждане. На тяхно място ще бъдат оформени няколко къта за почивка с дървени перголи с пълзяща растителност.

В средата на участъка на мястото на стария разбит фонтан ще има нов кръгъл фонтан от мраморни плочи с диаметър 4 метра, височина на борда 30 см и вградени LED луни на дъното. Площадката около фонтана ще е с цветна декоративна настилка от трапецовидни павета. В пространството ще има перголи с пълзящи увивни растения и пейки на масивна основа.

В посока ул. „Пирин“ проектът се разделя на три алеи - една северна към пешеходния мост, средна алея към кръглото площадно пространство и една южна - към споделена улица. Площадът ще е с декоративна цветна композиция от трапецовидни бетонови елементи и обиколено от дървени пейки и дървени перголи с пълзяща растителност.

В североизточната част е решен пешеходният достъп до Пазара и пешеходния мост с осигурена достъпна среда. Осигурен е и автомобилен достъп чрез улична рампа от Пазара до паркинг с 11 места - в непосредствена близост до жилищните гради.

Главен проектант е арх. Олег Николов от „Дженерал-А“ ЕТ. Фирмата-изпълнител след обществена поръчка е „Солак М.С.“, а строителен надзор осъществява „Екионженеринг“. Финансирането на проекта е по Програмата за развитие на селските райони. Проектът е на стойност близо 390 000 лв.

Източник: Община Ардино

Площадът е част от концепцията за обновяване на цялата централна градска част. Тя стартира с централния площад, детската площадка и пешеходната зона между площада и стария център. Обновен беше общинският пазар. Ще се работи и за благоустрояване на пешеходната крайречна зона и речното корито на река „Ардинска“.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Кмет и архитекти обсъждат визията и на други квартали

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей