В Бургас одобриха изграждане на фотоволтаична централа върху покрива на плувния басейн "Арена ОЗК"

122

Произведената енергия ще бъде използвана основно за нуждите на дома на плувните спортове и така разходите му ще бъдат значително намалени


Снимка: Община Бургас

По предложение на кмета Димитър Николов, одобрено единодушно от местния парламент, предстои изграждане на фотоволтаична централа върху покрива на плувния басейн в „Славейков“. Нейната мощност ще е 420 KW.

За осъществяване на тази инициатива Общината ще създаде гражданско дружество. Този вид сдружаване между публични власти, граждани, бизнес и други заинтересовани страни вече има своето значимо място в цяла Европа, защото е ефективен инструмент за съвместна работа на всички, които имат интерес за подобряване на средата, в която живеят.

Първият обект, в който Енергийна общност Бургас ще инвестира, е именно плувният комплекс в „Славейков“. Предвижда се Общината да изкупува произведената енергия на стойност 13 стотинки за киловатчас.

„Това е нов модел публично-частно партньорство, което се насърчава от Европейската комисия. Централата ще се изгради с частен капитал, без да инвестираме публични средства. Разработихме нова методика, която гарантира висока доходност. Убеден съм, че това ще привлече повече хора да инвестират. След този първи проект обмисляме още няколко подобни варианта“, каза кметът Николов.

Предварителните анализи показват, че над 85% от генерираната слънчева енергия ще бъде използвана директно на мястото на производство в плувния басейн, което прави инвестицията изключително ефективна и устойчива.

За създаването на Енергийната общност Общината ще отправи покана към всички български физически юридически лица (в това число търговци, кооперации, неправителствени организации, общини) за включване в нея чрез внасяне на парична вноска – до набавянето на необходимите средства за изграждането на фотоволтаичната централа. Според разработения конкретен проект и бизнес модел, за реализирането на инвестицията е необходима сума в размер на 431 802 лв. с ДДС.

Поканата за участие в енергийната общност ще бъде публикувана още тази седмица, като първоначално ще бъде предоставен 2-месечен срок за набиране на средства и участие. В случай, че в този срок не бъде осигурена необходимата сума, той ще бъде удължаван с по 1 месец до набирането й.

Следващата стъпка ще бъде сключване на договор за създаването на Гражданско дружество по ЗЗД. С него две или повече лица се обединяват за постигането на определена цел, като същевременно запазват стопанската си самостоятелност. Целта на гражданското дружество е заедно, с общи усилия, да постигне определен резултат. То ще извърши дейности по проектиране, доставка, монтаж и изграждане на фотоволтаична централа върху покривното пространство на плувния басейн.

Община Бургас стартира тази инициатива в качеството си на партньор по проект: „Collaboration between cities/regions and energy cooperatives as vehicles to accelerate the energy transition“ (TANDEMS), договор № 101077514, финансиран по програма LIFE на Европейската комисия. Програмата е финансов инструмент на Европейския съюз, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата. Създадена е с цел допринасяне за изпълнението, актуализирането и развитието на политиката и законодателството в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност. Вижте още тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Повече от 20% спад в броя на предлаганите за продажба жилища у нас се отчита от началото на годината

Повече от 20% спад в броя на предлаганите за продажба жилища у нас се отчита от началото на годината

Това се случва на фона на устойчиво и дори растящо търсене и все по-голям брой сделки

Още един блок в ж.к. „Възраждане“ в Бургас ще е с нова графити фасада

Още един блок в ж.к. „Възраждане“ в Бургас ще е с нова графити фасада

Мястото започва да се оформя като артистично пространство

Етапното изпълнение на новия парк "Боряна" в столичния квартал "Иван Вазов" е на ход

Етапното изпълнение на новия парк "Боряна" в столичния квартал "Иван Вазов" е на ход

Обособяват се алеи с настилка, подготвя се площадката за шадраван, ще бъдат добавени улично осветление и паркова мебел

Ще бъдат реконструирани още две детски площадки в столичния район "Лозенец"

Ще бъдат реконструирани още две детски площадки в столичния район "Лозенец"

Те се намират на ъгъла на улиците „Якубица“ и „Бигла“ и между ул. „Плана планина“, ул. „Презвитер Козма“ и бул. „Черни връх“

Изграждат нов учебен корпус на Природо-математическата гимназия в столицата

Изграждат нов учебен корпус на Природо-математическата гимназия в столицата

Новата сграда ще даде възможност на училището да премине към едносменен режим на обучение

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Те са одобрени да получат финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България