Враца и Мездра ще използват ефективно зелените отпадъци

100

По проект на ОПОС 2014-2020 г. е изградена и оборудвана компостираща инсталация 


До 8 000 тона зелени и биоразградими отпадъци на година, събрани на териториите на общините Враца и Мездра, ще се обработват в компостираща инсталация изградена по проект на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.). Жителите от двете общини ще могат да изхвърлят клони, остатъци от окосена трева, плевели, дървени стърготини, листа и др. в близо 600 контейнера, закупени по проекта. С четири нови сметосъбиращи машини зелените отпадъци ще се извозват до действащото регионално депо за битови отпадъци във Враца, където е разположена компостиращата инсталация. Като краен продукт инсталацията ще произвежда компост или ситова фракция.

Компостът ще се оползотворява за ландшафтни дейности и озеленяване, ще намира приложение в рекултивация и възстановяване на екологично нарушени терени. С фракцията ще се запръстява действащата клетка на депото.

Дейността на новото съоръжение ще гарантира намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. С реализирания проект по ОПОС 2014-2020 г. се въвеждат устойчиви механизми за опазване на околната среда, а разделното събиране на зелените и биоразградими отпадъци следва да повиши екологичното мислене на хората.  

ОЩЕ НОВИНИ

Ученици, студенти и работещи младежи представиха идеи за развитие на селските райони

Ученици, студенти и работещи младежи представиха идеи за развитие на селските райони

Сред идеите-победители са решение за ремонт на пътища с използване на преработена пластмаса в полагания асфалт и за съживяване и модернизиране на сгради „архитектурни призраци“ в селата чрез използване на съвременни енергийни решения и екологични строителни методи

Официално стартира обновяването на Дома на културата в Габрово

Официално стартира обновяването на Дома на културата в Габрово

Сградата е символ на града не само като архитектура – тя носи спомена за неговото духовно развитие вече шест десетилетия 

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

Предстои назначаване на Държавна приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация

До края на годината ще е готова отсечката "Сарафово" – Бургас, част от Северния обход на града

До края на годината ще е готова отсечката "Сарафово" – Бургас, част от Северния обход на града

„Като кмет няма как да не съм доволен, че в този проект са включени и локалите, които дават перспектива за развитие на Бургас", коментира кметът Димитър Николов