Започва изграждане на споделено зелено пространство в ж.к. "Сердика" в столицата

211

Проектът „Облагородяване и възстановяване на зелени площи и настилки, изграждане на зони за отдих и детска площадка в междублоковото пространство“ обхваща терен между ул. “Баталова воденица“ и блокове 17, 18А и 19


От район „Възраждане“ съобщиха, че с облагородяването на пространството ще се създаде място за детски игри, спорт, отдих и възможност за различни събития на намиращото се там НЧ „Васил Друмев 1927“. След изпълнението на вертикалната планировка и полагането на всички настилки, бордюри и съоръжения ще се изпълни и паркоустройството. В зависимост от конкретните пространства, групите от декоративни дървета и храсти ще се оформят в пейзажен и геометричен стил. Дървесните и храстови видове ще се съчетават според своя индивидуален колорит, обем и време на цъфтеж. Предвижда се засаждането на нови средни по размери дървесни видове - 16 броя, съобразени с преминаващата инфраструктура и оформянето отделните пространства. Съгласно експертна оценка от дирекция „Зелена система“ на Столична община ще бъдат премахнати две тополи и един айлант. Осигурена ще е достъпна среда.

Предстоят следните дейности:

  • Премахване на учебен полигон и обрушени алеи – с приблизителна площ от 1200 м2
  • Основен ремонт и изграждане на нови алеи, както и площадни пространства и привързването им към съществуващите - с обща площ 960м2
  • Облагородяване и обогатяване на съществуващи зелени площи и изграждане на нови - с ниска и висока дървесна растителност – с обща площ от 1870м2
  • Преместване, основен ремонт и разширяване на съществуващата детска площадка северно от ул. “Баталова воденица“ - до достигане на 264 м2 при минимум 250м2 игрова площ. Предвидени са детски площадки, настилка и съоръжения към тях, подходящи за съответните възрастови групи.
  • Нова площадка за стрийт фитнес северно от ул.“Баталова воденица“ - 104м2 площ
  • Оформяне на пространство за рекреация, отдих и събития на открито, свързани с дейността на НЧ „Васил Друмев 1927“ в бл. 18А, вх. А – 126м2 площ

Визуализации: Район "Възраждане"

Проектът е бил представен пред жителите на блоковете на 23 август.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота

"Тракия икономическа зона" с партньори от Италия ще изгради интермодален хъб с три терминала в Пловдив, Бургас и София

"Тракия икономическа зона" с партньори от Италия ще изгради интермодален хъб с три терминала в Пловдив, Бургас и София

Те ще осигуряват транспортирането на стоки, като се използва комбиниран транспорт - шосеен, железопътен, воден и въздушен

Започна строежът на новия лъч на метрото през район "Слатина"

Започна строежът на новия лъч на метрото през район "Слатина"

Работата стартира с две от предвидените нови шест станции - метростанция 5 на бул. „Асен Йорданов“ (срещу зала „Арена София“) и метростанция 6, която ще е под локалното платно на бул. „Цариградско шосе“, срещу УМБАЛ „Св. Анна“