Обновяват и модернизират Професионалната гимназия по каменообработване в с. Кунино

56

Проектът е финансиран по процедура „Култура и спорт в училище“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020


Снимка: МК

Гимназията в област Враца предоставя професионално образование в областта на каменообработването и е единствената на Балканите и една от общо две подобни образователни институции в Европа. В Професионалната гимназия по каменообработване в с. Кунино се приемат ученици от VIII клас. Те изучават защитената професия „Каменоделец” със специалности „Каменоделство” и „Декоративни скални облицовки”. Специалностите в каменообработката дават добър занаят и са изключително търсени от бизнеса, като осигуряват високо платена работа и възможности за развитие.

Снимка: ФБ група на училището

Дейностите по проекта предвиждат мерки по енергийна ефективност, ремонт на учебния корпус, изграждане на достъпна среда за хора с увреждания, преустройство на съществуваща бивша столова в многофункционална зала за спорт и събития, облагородяване на прилежащите дворни пространства и спортната площадка и изграждане на модулно пречиствателно съоръжение за отпадни битови води. Осъществяването на проекта се очаква да засили интереса към образованието на младите хора от област Враца, както и да привлече нови ученици от други части на региона и страната, включително от уязвими и маргинализирани общности. Изграждането на съоръжения за достъп на лица с увреждания пък ще улесни тяхната интеграция в образователната сфера и ще спомогне за по-добро социално включване и реализиране на пазара на труда в една високо ценена и ограничена в разпространението си специалност.

Вижте още тук и тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Готова е новата детска градина в кв. "Малинова долина" в София

Готова е новата детска градина в кв. "Малинова долина" в София

Тя разполага със занимални, спални помещения, 4 зали за спорт и изкуство, площадки за всяка група, спортна площадка на открито и плувен басейн

Благоустрояват парк "Калето" и едноименната средновековна крепост в Свищов

Благоустрояват парк "Калето" и едноименната средновековна крепост в Свищов

Цели 6 години продължиха дейностите по проучване, експониране и социализиране на крепостта, както и на парковата зона около нея

Стартира дългоочакваният ремонт на пешеходната зона в централната градска част на Добрич

Стартира дългоочакваният ремонт на пешеходната зона в централната градска част на Добрич

В тази връзка от Общината дадоха информация за премахването и засаждането на дървета в зоната, заради което имаше протести

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Марката за луксозни хотели, ресторанти и резиденции Nobu подготвя още един хотел в България - на брега на Черно море във Варна