Архитекти от над 30 страни предлагат идейни проекти за визията на Център за експериментално куклено изкуство в Стара Загора

188

98 са разработките, които участват в Международния архитектурен конкурс


В Международния архитектурен конкурс за идеен проект за Център за експериментално куклено изкуство – Стара Загора участват архитекти от над 30 страни от всички континенти. Крайният срок за подаване на документите беше 15 юли. Според организаторите броят на участниците е впечатляващ и това говори за огромен интерес към конкурса.

Следващата стъпка в процедурата е да бъдат спазени правилата за анонимност на предложенията при представянето им. Това е гаранция за справедливо и безпристрастно оценяване, споделят организаторите.

Международно жури в състав от девет редовни членове от Румъния, България, Швейцария, Полша и Унгария, както и трима резервни от нашата страна, ще има задачата да избере 3-те най-добри проекта, които ще бъдат отличени с награди. Победителят получава 10 000 лв., като класираният на първо място ще бъде поканен и да изработи технически и работен инвестиционен проект, както и авторски надзор за изграждане на новата сграда.  Журито ще  заседава в рамките на три дни, следвайки предварително разписана методология. Резултатите ще бъдат обявени публично на 28 юли в Стара Загора.

Вижте повече в сайта на конкурса.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота