Архитектурно студио IPA дарява проект за пристрояване към сградата на 201 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в село Лозен

145

Предвижда се разширяването на учебната база с нови класни стаи и физкултурен салон


Вчера Столичният общински съвет одобри заявление от една от най-известните архитектурни фирми у нас - „ИПА“ ЕООД, за дарение на идеен, технически и работен инвестиционен проект за пристрояване към сградата на 201 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Лозен в район Панчарево. Стойността на дарението е в размер на 113 000 лв. без ДДС.

През последните 8 години има увеличаване на броя на учениците в 201 ОУ, в резултат на което капацитетът от класни стаи е изчерпан. Към момента учебният процес е едносменен, но в бъдеще ще се наложи преминаване към целодневна форма на обучение. Съществуващата срада е построена през 1957 година и за да отговори на „Стратегията на Столична община за образованието“, в която е заложено осъвременяване на сградния фонд, е необходимо да се предприемат действия за реконструкция и пристройка към нея, се казва в одобрения доклад.

Снимки:  201 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота