Горялото училище в Смолян ще се превърне в Младежки център

90

Той ще се помещава в северното крило в бившия „Техникум по дървообработване и облекло“ в Стария център на града, който ще бъде преустроен


Снимка: Etv Haskovo

На 8 февруари Община Смолян сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с ИА „Програма за образование“. Проектът е част от процедура „Изграждане на младежки центрове (в областни градове)” по Националния план за възстановяване и устойчивост на република България (НВПУ).

Отредената част от сградата в бившия техникум ще бъда преустроена в младежко пространство със зали за срещи, неформално обучение, култура, изкуство, творчество, спорт и места за настаняване. Общината ще си партнира с местната младежка организация „Млади изследователи за младежко развитие“, с неправителствена организация със специализация в неформалното обучение за младежи „НЧ Бъдеще сега-2006“, с иновативна фирма, развиваща дейност в дигиталните технологии - „Донатикс“ ООД, и с младежка организация, управляваща младежки център в Италия – EURO-NET.

Проектът предвижда изпълнението на строително-ремонтни дейности, обзавеждане и оборудване, наемане на персонал, наемане на външни експерти и ментори - хора, които ще улесняват успешна групова комуникация за реализацията на дейностите.

Общата цел на проекта е Младежкият център да предостави разнообразни дейности (включително и международни), както и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години, включително и тези от уязвимите групи, които са представители на ромския етнос, не учат и са извън работна заетост през последните минимум 4 месеца. Целевата група включва и младежи, които са изложени на риск от бедност, социално изключване и маргинализация и застрашени от ранно отпадане от образование.

Общата стойност на договора е 3 700 000 лв., от които 3 247 539 лв. е предоставеното финансиране чрез Плана за възстановяване и устойчивост и 452 460 лв. - национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от 31.06.2026 г.

ОЩЕ НОВИНИ

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Марката за луксозни хотели, ресторанти и резиденции Nobu подготвя още един хотел в България - на брега на Черно море във Варна

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Според концесионера Николай Андреев предвидената дата за откриването е 1 юни – Денят на детето

"Куршум джамия" окончателно остава собственост на Община Карлово

"Куршум джамия" окончателно остава собственост на Община Карлово

Това следва от определение на Върховния касационен съд, което не подлежи на обжалване

Държавата отпуска още 75 милиона лева за стадионите "Христо Ботев" и "Локомотив" в Пловдив

Държавата отпуска още 75 милиона лева за стадионите "Христо Ботев" и "Локомотив" в Пловдив

В МРРБ бяха подписани споразумения по програмата за финансиране на общински проекти