Горялото училище в Смолян ще се превърне в Младежки център

98

Той ще се помещава в северното крило в бившия „Техникум по дървообработване и облекло“ в Стария център на града, който ще бъде преустроен


Снимка: Etv Haskovo

На 8 февруари Община Смолян сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с ИА „Програма за образование“. Проектът е част от процедура „Изграждане на младежки центрове (в областни градове)” по Националния план за възстановяване и устойчивост на република България (НВПУ).

Отредената част от сградата в бившия техникум ще бъда преустроена в младежко пространство със зали за срещи, неформално обучение, култура, изкуство, творчество, спорт и места за настаняване. Общината ще си партнира с местната младежка организация „Млади изследователи за младежко развитие“, с неправителствена организация със специализация в неформалното обучение за младежи „НЧ Бъдеще сега-2006“, с иновативна фирма, развиваща дейност в дигиталните технологии - „Донатикс“ ООД, и с младежка организация, управляваща младежки център в Италия – EURO-NET.

Проектът предвижда изпълнението на строително-ремонтни дейности, обзавеждане и оборудване, наемане на персонал, наемане на външни експерти и ментори - хора, които ще улесняват успешна групова комуникация за реализацията на дейностите.

Общата цел на проекта е Младежкият център да предостави разнообразни дейности (включително и международни), както и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години, включително и тези от уязвимите групи, които са представители на ромския етнос, не учат и са извън работна заетост през последните минимум 4 месеца. Целевата група включва и младежи, които са изложени на риск от бедност, социално изключване и маргинализация и застрашени от ранно отпадане от образование.

Общата стойност на договора е 3 700 000 лв., от които 3 247 539 лв. е предоставеното финансиране чрез Плана за възстановяване и устойчивост и 452 460 лв. - национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от 31.06.2026 г.

ОЩЕ НОВИНИ

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Кмет и архитекти обсъждат визията и на други квартали

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

Той е мултифункционален и с няколко независими технологични линии