Започна изграждане на разширението и ремонтът на детска градина "Славейче" в столичния район "Лозенец"

598

Проектът предвижда пристройка с физкултурно-музикален салон за една група, реновиране на южния двуетажен корпус за две групи и обновяване на двора


Визуализация: 7561 architects. Предвидената пристройка в горната част на изображението.

Избраният след обществена поръчка изпълнител и влязло в сила разрешение за строеж е „Калистратов груп“ АД. Той ще трябва да изгради пристройка за физкултурно-музикален салон и една градинска група откъм ул. „Люботрън“ до двора на 21 СУ „Христо Ботев“ и на гърба на бъдещата спортна зала до училището, да реновира южния двуетажен корпус в две градински групи, да достави и монтира оборудване и обзавеждане.

Снимка: Citybuild.bg. В дъното на гърба на бъдещата спортна зала се вижда дворът на детската градина.

Предвижда се също подмяна на тръбна мрежа и радиатори, реконструкция на стрехи, улуци и водостоци, ново цветово решение и добавяне на козирки над терасите на старата сграда, както и обновяване на дворното пространство. С разширението детска градина 193 „Славейче“ на ул. „Капитан Тодор Ночев“ 30 ще има 9 групи.

Обектите на интервенция – нова пристройка и съществуващата южна сграда

Ново строителство

Работният проект по част „Архитектура“ е на студио 7561 architects, което успешно проектира готовото вече разширение на детска градина "Лозичка" - отново в район "Лозенец". Пристройката в градина „Славейче“ ще е монолитна стоманобетонна. Във фасадно отношение е търсена приемственост със старата сграда и типични за нея форми, като дървесният фладер на вентилируемата облицовка ще допълва новото цветово решение на старата сграда. С цел вътрешна връзка с нея се предвижда топла връзка.


Визуализация: 7561 architects

 
Северна фасада

 
Южна фасада

 
Западна фасада

 
Източна фасада

Всички помещения в пристройката ще са с височина 3,50 метра на първия етаж и 2,60 метра на втория от пода до акустичния таван. Всички прозорци ще са на минимум 60 см от пода, обезопасени и с мрежи срещу насекоми.

 
Вертикален разрез 1-1

В пристройката ще бъдат използвани антибактериални настилки с дървесен фладер и противохлъзгащ гранитогрес, а цокъл, гранитогрес, видим бетон и антибактериален латекс ще бъдат използвани за стените. Предвижда се подово отопление за пристройката и реновираната сграда, механична вентилация с рекуперация за пречистване на въздуха, както и противопожарна инсталация. Покривът ще е с двуслойна хидроизолация, като на него ще бъдат разположени термопанели и фотоволтаична система. Многослойна топлоизолация без топлинни мостове ще доближи обекта до стандартите за пасивни сгради с цел минимални разходи през студените месеци.

Вертикален разрез 2-2

Първият етаж на пристройката ще съдържа: външно преддверие, фоайе, салон за спорт, музика и събития с възможност за разделяне на две по-малки помещения с акустична завеса, изолатор с директен достъп от външното преддверие и тоалетна, тоалетна за трудноподвижни хора, сервизна мивка, тоалетна и техническо помещение, преддверие към стълбище за втори етаж, склад, асансьор със спирки на ниво терен, първи и втори етаж, както и топла връзка към старата сграда.

 
Визуализация: 7561 architects. Салонът за спорт, музика и събития.

 
Визуализация: 7561 architects. Стълбище към втория етаж на пристройката.

На втория етаж ще бъдат изградени: преддверие с достъп към склад и проходен асансьор, пространство за посрещане, събличане и обличане на децата с пейки за сядане и шкафчета по проект, разливно, тоалетна с умивалня и душ за децата, гардероб, душ и санитарно помещение за персонала, занималня, кът за хранене и спалня за децата с мебелировка по проект. Обзавеждането и оборудването е решено в богата палитра от цветове, съобразени с ежедневието на децата, а спалните пространства ще са с двуетажни легла по проект с изглед юг и запад.

Визуализация: 7561 architects. Занималня на втория етаж.

Визуализация: 7561 architects. Тоалетни за деца на втория етаж.

Реновиране на стара сграда

Проектът за реновация на южния двуетажен корпус не предвижда съществени конструктивни намеси. Ще бъдат обособени идентични помещения на първи и втори етаж: пространство за посрещане, събличане и обличане, тоалетна с умивалня, занималня, кът за хранене и спалня с мебелировка по проект. И тук обзавеждането и оборудването ще е решено в подобна палитра, а спалните помещения ще са с двуетажни легла с изглед юг и изток. Вторият етаж ще включва още балкон с ново покритие, разливна и асансьор за храна.

 
Разпределение на първи и втори етаж след реконструкцията

Обновяване на двора

По част „Паркоустройство и благоустройство“ проектант е ланд. арх. Даниела Стайкова - студио Viridis. Ще бъдат обособени 9 паркоместа. Задният двор ще осигурява автомобилен достъп за зареждане до всички задни входове. Пешеходните и автомобилни подходи към имота се запазват, като се предвижда отваряне на северния сервизен двор към неизползван в момента тупик откъм ул. „Люботрън“.

Основен приоритет при проектирането на алейната мрежа е запазването на дървесната растителност. Затова по-голямата част от детските площадки ще заемат местата на съществуващите. Според документацията не се предвижда премахването на нито едно дърво заради строителството на площадки и алеи, но в същото време е отбелязано, че разположението на иглолистната растителност до южната фасада на сградата е неблагоприятно, тъй като засенчва помещенията и през зимните месеци.

Дендрологично заснемане

В двора ще бъдат демонтирани старите настилки, изоставените външен басейн и сцена, малки постройки, пясъчници, стари съоръжения за игра, пейки и фонтанка. Малък вътрешен двор за кратък отдих само за персонала (5 на схемата долу) ще бъде оформен между съществуващите крила на детската градина (7) и новата топла връзка към бъдещата пристройка (6). Зона за биоземеделие ще е разположена близо до административния вход (4). Тя е умишлено отделена от централната зона за игра, като това позволява удобното разтоварване на градински материали директно от близкия автомобилен подход, а градината може да бъде наблюдавана от прозорците на новата пристройка.

Генерален план

Проектното решение осигурява безпроблемен достъп за лица с двигателни увреждания до всяко от пространствата. Централното със спортна площадка, сцена и ограждащата го алея служат за връзка между девет детски площадки в зелените площи. Многофункционалната площадка (1) ще позволява едновременно игра на футбол и баскетбол в едната половина, а в другата - различни игри. В северния край е предвидена сцена за тържества и концерти (2).

Многофункционална площадка

Три от площадките за игра ще са за деца на възраст от 3 до 4 години, а останалите - за деца между 4 и 6-годишна възраст - всички без огради. Всички площадки са свързани както помежду си, така и с централната алея. Избраните съоръжения са почти изцяло от дървен материал с метални елементи от неръждаема стомана и частично с полимерни. Пясъчниците ще са с кръгла форма, а за борда им ще има специални пейки, които да могат да бъдат местени по него или извън него.

Цветова схема на площадките

Пешеходните и автомобилни настилки ще са бетонен паваж с различна дебелина. Спортното игрище, подходите към детските площадки и зоните около пейките ще са със синтетична саморазливна настилка. Ударопоглъщаща настилка е предвидена за детските площадки, връзката между тях ще е с плочи с тревна фуга, а обкантването на настилките ще е с пътни и градински бордюри.

Схема на настилките

По границите на имота е предвиден жив плет. Територията е силно засенчена заради високи дървета, затова при входовете, край алеите и останалите дворни пространства са предвидени предимно листно декоративни и цъфтящи храсти, малки дървета и непретенциозни многогодишни цветя. Тяхното присъствие цели разчупване на линейния жив плет и обособяване на площадките за игра. Всяка от пейките към тях, както и сцената, ще са подсигурени със „зелен гръб". Три зелени площи обособяват спортната площадка, а северната част като второстепенно дворно пространство е решена семпло с почвопокривни растения. 3елената площ към новопроектираната сграда също ще е подчертана с храсти и малки дървета. Озеленяването на вътрешния двор за персонала ще е микс от треви и цветя тип „мавританска поляна“, а в зоната за биоземеделие са предвидени 9 зелени площи.

Дендрологичен проект

В зоната около главните входове на сградата и двора ще бъде монтирано осветление, ще бъдат поставени 18 пейки, 2 фонтанки за вода и 9 кошчета за отпадъци. Предвидена е поливна система.

Поливна система

Проектът за детска градина "Славейче" е част от стратегията на избрания отново районен кмет Константин Павлов за отказ от т. нар. „инженеринг“ (проектантът и строителят да са едно и също лице) и подготовка на качествени архитектурни проекти. За разширението на детска градина 141 „Славейкова поляна“ се работи по проекта на „Мечкуеви Архитекти“.

ОЩЕ НОВИНИ

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Той се казва „Ново управление за нови пространства“ и обхваща 35 регионални и общински институции от 13 европейски държави

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

Той е мултифункционален и с няколко независими технологични линии

Камарата на строителите в България изработи пътна карта с практически съвети за всеки, който се заема да строи

Камарата на строителите в България изработи пътна карта с практически съвети за всеки, който се заема да строи

В услуга на гражданите браншовата организация публикува и примерни договори за строителство и ремонти