Изоставената сграда до 21 СОУ в столичния "Лозенец" ще се превърне в място за спорт

146

Инвестиционният проект включва изграждането на спортна зона, зона за комплексно обществено обслужване, помощни помещения и паркинг


В четвъртък миналата седмица Столичният общински съвет одобри Сдружение спортен клуб по гимнастика и стрийт фитнес „Стрийт Уоркаут България“ да изгради сграда за спортни дейности в областта на спортната гимнастика с обща разгъната застроена площ 1 678 кв.м. Общата стойност на инвестициите, които се предвижда да бъдат направени, е 1 267 250 лева без ДДС. Срокът, в който се предвижда да приключат строително-монтажните дейности, е до 24 месеца от датата на влизане в сила на разрешение за строеж до издаване на Акт 15.

Изображение: Google

В представена програма Сдружението, което е единствен кандидат в конкурс за учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж за срок от 30 години, е посочило конкретните спортни дейности, предвидени при управление и експлоатация на спортната зала. То е предложило безвъзмездно предоставяне на обекта за използването му от ученици от района, включително за провеждане на Ученически игри в рамките на 8 часа седмично. В своето офертно предложение Сдружението предлага още безвъзмездно предоставяне на обекта за използването му от граждани на Столична община в рамките на 8 часа седмично, както и за организирани събития за деца/ младежи с увреждания, различен социален статус /малцинствени групи/ и етническа принадлежност – също в рамките на 8 часа седмично.

Недовършената и изоставена от близо 20 години триетажна спортна зала в непосредствена близост до 21 СОУ „Христо Ботев" в столичния кв. „Лозенец“ на ул. „Люботрън“ е превърната в бунище и е опасно място, в което влизат както бездомни хора и клошари, така и ученици. През 2019г. от кметството бяха направили анализ на конструктивното състояние на сградата и според експерти тя може да се доизгради, без да се събаря. В момента не е ясно дали конструкцията ще бъде запазена.

Снимки: Citybuild.bg

След сключване на договор Сдружението трябва да спазва ежемесечен и ежеседмичен график за свободно ползване на обекта, като той ще се одобрява от районния кмет Константин Павлов, а при неспазването му Сдружението ще дължи неустойка в размер на 10% от стойността по договора. Самият договор може да се прекрати по искане на всяка от страните, когато другата страна не изпълни задълженията си. В този случай изправната страна може да иска от неизправната освен неустойките, предвидени в договора, и обезщетения за действително причинените вреди. Договорът може да бъде пракратен и поради изтекла погасителна давност, по взаимно съгласие на страните, при неизпълнение на задълженията за заплащане на публични, държавни и общински вземания, като данъци, такси и други подобни, както и при извършване на промени в спортния обект, несъвместими с обичайното му използване.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

ВИВА МАРЕ БИЙЧ ХОТЕЛ в Созопол – изпълнен с висок клас алуминиеви системи SCHÜCO

ВИВА МАРЕ БИЙЧ ХОТЕЛ в Созопол – изпълнен с висок клас алуминиеви системи SCHÜCO

Използваните естествени, висококачествени и високотехнологични материали благоприятстват постигането на оптимално темпериране на сградата през всички сезони, оптимизирането на енергийните разходи, както и намаляването отпечатъка й върху околната среда

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Сградата на филиала е една от 25-те, които се изграждат в момента в София

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Средните продажни цени остават стабилни през първите шест месеца на 2022 г

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Третокласният път е важна транспортна артерия в област Смолян и свързва Неделино и Златоград с общините Баните и Ардино

Изграждат водопровод с дължина 2,4 км в свищовското село Българско Сливово

Изграждат водопровод с дължина 2,4 км в свищовското село Българско Сливово

Инвестицията в размер 600 хиляди лева ще реализират Община Свищов и „ВиК Йовковци“ – Велико Търново, като 350 хиляди лева от средствата се предоставят от актуализацията на държавния бюджет към общините