Изоставената сграда до 21 СОУ в столичния "Лозенец" ще се превърне в място за спорт

187

Инвестиционният проект включва изграждането на спортна зона, зона за комплексно обществено обслужване, помощни помещения и паркинг


В четвъртък миналата седмица Столичният общински съвет одобри Сдружение спортен клуб по гимнастика и стрийт фитнес „Стрийт Уоркаут България“ да изгради сграда за спортни дейности в областта на спортната гимнастика с обща разгъната застроена площ 1 678 кв.м. Общата стойност на инвестициите, които се предвижда да бъдат направени, е 1 267 250 лева без ДДС. Срокът, в който се предвижда да приключат строително-монтажните дейности, е до 24 месеца от датата на влизане в сила на разрешение за строеж до издаване на Акт 15.

Изображение: Google

В представена програма Сдружението, което е единствен кандидат в конкурс за учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж за срок от 30 години, е посочило конкретните спортни дейности, предвидени при управление и експлоатация на спортната зала. То е предложило безвъзмездно предоставяне на обекта за използването му от ученици от района, включително за провеждане на Ученически игри в рамките на 8 часа седмично. В своето офертно предложение Сдружението предлага още безвъзмездно предоставяне на обекта за използването му от граждани на Столична община в рамките на 8 часа седмично, както и за организирани събития за деца/ младежи с увреждания, различен социален статус /малцинствени групи/ и етническа принадлежност – също в рамките на 8 часа седмично.

Недовършената и изоставена от близо 20 години триетажна спортна зала в непосредствена близост до 21 СОУ „Христо Ботев" в столичния кв. „Лозенец“ на ул. „Люботрън“ е превърната в бунище и е опасно място, в което влизат както бездомни хора и клошари, така и ученици. През 2019г. от кметството бяха направили анализ на конструктивното състояние на сградата и според експерти тя може да се доизгради, без да се събаря. В момента не е ясно дали конструкцията ще бъде запазена.

Снимки: Citybuild.bg

След сключване на договор Сдружението трябва да спазва ежемесечен и ежеседмичен график за свободно ползване на обекта, като той ще се одобрява от районния кмет Константин Павлов, а при неспазването му Сдружението ще дължи неустойка в размер на 10% от стойността по договора. Самият договор може да се прекрати по искане на всяка от страните, когато другата страна не изпълни задълженията си. В този случай изправната страна може да иска от неизправната освен неустойките, предвидени в договора, и обезщетения за действително причинените вреди. Договорът може да бъде пракратен и поради изтекла погасителна давност, по взаимно съгласие на страните, при неизпълнение на задълженията за заплащане на публични, държавни и общински вземания, като данъци, такси и други подобни, както и при извършване на промени в спортния обект, несъвместими с обичайното му използване.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Още един проект е одобрен за ремонт на спортен комплекс "Тетевен 2009"

Още един проект е одобрен за ремонт на спортен комплекс "Тетевен 2009"

Ще бъдат обновени вътрешни помещения и игрищата за тенис на корт и волейбол, ще бъде изграден и фитнес на открито

Новата детска градина "Синева" в столичния район "Люлин" вече работи

Новата детска градина "Синева" в столичния район "Люлин" вече работи

Тя се открива след възстановяване предназначението на двуетажна сграда за образование с площ от 2 718 кв.м

Започва втория етап от основния ремонт на столичната улица "Кукуш"

Започва втория етап от основния ремонт на столичната улица "Кукуш"

Предстои старта на реконструкцията на улиците “Народен герой“ и “Народно хоро“, както и пробива на ул. “Филип Кутев“

Представят книжката към едноименната изложба "ГОСПОЖО АРХИТЕКТ"

Представят книжката към едноименната изложба "ГОСПОЖО АРХИТЕКТ"

Събитието на 29 март е организирано от Гьоте-институт България и Фондация „Български архитектурен модернизъм“

Министерството на здравеопазването подготвя обществена поръчка за изграждането на хеликоптерни площадки в лечебни заведения

Министерството на здравеопазването подготвя обществена поръчка за изграждането на хеликоптерни площадки в лечебни заведения

Планира се да има такива площадки в Русе, Велико Търново, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Плевен, както и в още големи областни градове

Новият храм в село Катуница е и с нов площад

Новият храм в село Катуница е и с нов площад

Алеите са изпълнени с паваж, засадена е растителност, поставени са пейки и осветление