Изготвят работен проект за благоустрояване на крайречната зона по река Янтра в Габрово

325

Участъкът е между моста на ул. “Д-р Никола Василиади“ и моста на ул. „Христо Ботев“


Визуализация: Арк Проект

В началото на 2022 година беше обявена обществена поръчка за Идеен проект за благоустрояване на крайречната зона в участъка между моста на ул. “Д-р Никола Василиади“ и моста на ул. „Христо Ботев“ в Габрово, но тя беше прекратена през август същата година, тъй като никой от конкурсните проекти не отговаряше на предварително обявените условия. Иначе първото място в конкурса на Общината беше спечелено от „Арк Проект“ ООД.

Визуализация: Арк Проект

Миналата година е проведена друга обществена поръчка, след която на 1 декември е подписан договор с „Арк Проект“ ЕООД. Стойността за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за благоустрояване на крайречната зона и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството е 395 000 лв. Идейният проект и повече за него вижте тук.

Визуализация: Арк Проект

Благоустрояването на крайречната зона по р. Янтра е включено в Концепция за интегрирани териториални инвестиции на Община Габрово. На 11 март беше проведено публичното й представяне. Дейностите включват оформяне на речното корито чрез укрепване и моделиране на бреговете, както и оформяне на крайречната зона от двата бряга на реката. Заедно с това се предвижда изграждане на пешеходен мост с велоалея през реката, оформяне на велоалея успоредно на реката, създаване на пешеходна мрежа с кътове за отдих и площадки за спорт и културни дейности, улично и парково осветление, озеленяване. Основни акценти са облагородяване на територията около Дома на хумора и сатирата и Спортна зала "Орловец". 

Визуализация: Арк Проект

С реализацията на тези дейности ще бъде трансформирана ключова за Габрово територия, която ще продължи функционално и пространствено изградените вече пешеходни алеи и веломаршрути по ул. "Аврам Гачев" и ул. "Дунав" и ще свърже зоната по двата бряга на реката. Припомняме, че част от територията беше обновявана веднъж, като дейностите бяха отчетени през 2012 година. Предвижда се и преустройство и ремонт на бившия Текстилен техникум в зоната за нуждите на Центъра "Кристо и Жан-Клод", като за целта се очакваше архитектурен конкурс, както и обновяване на Дома на хумора и на Спортна Зала "Орловец". Супермаркетът в зоната ще реализира собствени инвестиции за достъпна среда, очаква се и нов ритейл парк.

Визуализация: Арк Проект

Концепциите за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) в момента са на етап обществени обсъждания по места, след като са преминали успешно етапа на административно съответствие и допустимост. Предстои те да бъдат защитени пред Регионалните съвети за развитие в шестте региона за планиране и да бъдат приоритизирани от Съветите. На практика, това е първата процедура в изпълнение на новия интегриран подход за териториално развитие в България, подкрепен по линия на кохезионната политика на ЕС.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Срокът за ранна регистрация с намалена такса е до 31 юли

Основно ремонтирани са 9,5 км от пътя Каблешково - Межден

Основно ремонтирани са 9,5 км от пътя Каблешково - Межден

Третокласният път е най-пряката връзка между общинските центрове Дулово и Тервел, свързва областите Силистра и Добрич и осигурява достъпа на околните населени места до път I-7 Силистра - Шумен

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Предложенията са за СПА хотел, басейни, балнеология и рехабилитация, ресторант, място за култура, събития и коуъркинг, студентски общежития, спортни площадки и база за паркур, историческа изложба и парк, ботаническа градина, езеро и други

Клуб "Смисъл" организира дискусия по темата "Можем ли без паметници?"

Клуб "Смисъл" организира дискусия по темата "Можем ли без паметници?"

Събитието ще се проведе на 25 юни в Зала за събития "Living Room" на ул. "Неразделни" в София

Около 40 млн. лв. са предвидени за археологически проучвания при изграждането на пътни обекти през следващите четири години

Около 40 млн. лв. са предвидени за археологически проучвания при изграждането на пътни обекти през следващите четири години

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви открита процедура за сключване на рамково споразумение за „Извършване на спасителни теренни археологически проучвания по трасетата на инфраструктурни проекти“

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи