В Габрово обявиха конкурс за проект за продължението на крайречната зона

145

С бъдещия проект се цели максимално приобщаване на прилежащите на реката терени със създаване на зони за озеленяване, рекреация, спорт и за обществено-обслужващи дейности


Задачата на проекта е преосмисляне, организиране и благоустрояване на крайречната зона като естествено продължение на вече започнатото благоустрояване и естетизиране на средата от двете страни на река Янтра и по-конкретно - вече обновените пространства  и изградените пешеходни алеи и веломаршрути по ул. „Аврам Гачев“ и ул. „Дунав“.  

Бъдещата реорганизация на пространството трябва да осигури както комплексна инфраструктура за пълноценното функциониране на прилежащите терени и сгради, така и цялостното ново осмисляне и оформяне на крайречната зона със свой запомнящ се индивидуален облик. Цели се създаване на атрактивни градски дейности по бреговете на реката с разполагане на сезонни и целогодишни атракции, даващи възможности за осигуряване на средствата за поддръжката на така благоустроената крайречна зона. Очаква се прилагането на природосъобразни и енергийно-ефективни средства и похвати и икономически адекватни решения, изискващи минимални публични средства за поддръжка.  

Стратегията за развитие на крайречната зона на гр. Габрово в  обхвата на заданието  (между моста на ул. “д-р Никола Василиади“ и моста на ул. „Христо Ботев“) предвижда процесът да протече на три етапа:  

ЕТАП 1: Провеждане на конкурс за идейно решение

За планиране на територията чрез разработени концепции на ниво градоустройствени и благоустройствени решения. За изграждане на нов пешеходен мост в продължение на ул. „Васил Левски“ през реката и свързване с ул. „Д-р Петър Берон“.  

Етап 2: Възлагане на работен проект

Изменение на устройствените планове (при необходимост) за територията на база избраната концепция и най-добрите идеи за създаване на атрактивни градски дейности по бреговете на реката и комплексно обновяване на проектната територия. Възлагане на работен проект за поетапно реализиране на благоустройствените и инфраструктурни мероприятия на участника, спечелил конкурса, и сключил договор с Възложителя, след провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление, съгласно чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП.  

Етап 3: Осигуряване на финансови инструменти и етапна реализация  

В резултат на проектните дейности ще бъде изготвена пълна проектна документация, с която Oбщина Габрово ще търси начин за финансиране и поетапно реализиране на дейността.  

Крайният срок за подаване на конкурсни проекти е 3 май 2022 г.  

Информация за процедурата е достъпна тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Класираха участниците в конкурса "ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022"

Класираха участниците в конкурса "ЕКОЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022"

Церемонията за връчване на отличията ще се проведе в периода 27-30 септември

Избраха победителите в студентския конкурс за идеи за комплекс с покрит плувен басейн до 15 СУ в ж.к. "Надежда" в София

Избраха победителите в студентския конкурс за идеи за комплекс с покрит плувен басейн до 15 СУ в ж.к. "Надежда" в София

Първото място е за Магдалена Терзийска и Валентин Филипов – специалност „Архитектура“ в УАСГ

Общината: Конкурсът за проект за центъра на Добрич продължава

Общината: Конкурсът за проект за центъра на Добрич продължава

След четири часа дискусия с организаторите на конкурса „Оптимистас“ и членове на управителния съвет на КАБ, съсловната организация предложи изменения в условията на конкурса

За първи път КАБ връчва награда за опазване на наследството

За първи път КАБ връчва награда за опазване на наследството

Крайният срок за подаване на документи в конкурса „Български архитектурни награди“ е 25 септември

Камарата на архитектите: Неприемливи са условията в конкурса за центъра на Добрич

Камарата на архитектите: Неприемливи са условията в конкурса за центъра на Добрич

От КАБ са изпратили писмо до кмета на града, в което обявяват част от условията за неприемливи и искат тяхната промяна

114 са подадените проекти в Годишните архитектурни награди ARCHINOVA 2022

114 са подадените проекти в Годишните архитектурни награди ARCHINOVA 2022

Деветото издание на конкурса е организирано в две направления – „Архитектура“ и „Урбанизъм, ландшафтен дизайн и градска среда“