Изграждат още едно зелено пространство в район "Възраждане" в столицата

154

То ще се намира в ж.к. "Зона б-19", между блокове 6, 7, 8 и 9


Проектът включва: две нови детски площадки за деца от 0 до 3 години и от 3 до 12 години – с обща площ от 360 кв. м  със съоръжения за игра, беседки, пейки и друго парково обзавеждане; нова площадка за стрийт фитнес – 189 кв. м с комбинирани и индивидуални съоръжения; нови алеи с обща площ от 1092 кв. м; озеленени площи и изграждане на нови - с ниска и висока дървесна растителност - с обща площ от 2085 кв. м; оформяне на пространство за активен отдих и събития на открито в североизточната част с площ от 100  кв. м.

След изпълнението на вертикалната планировка и полагането на всички настилки, бордюри и съоръжения ще се изпълни паркоустройството. В имота има съществуваща дървесна растителност, като съгласно експертна оценка, съгласувана с дирекция „Зелена система“ на СО, се премахват две дървета – една черница и една акация. Предвижда се засаждането на нови средни по размери дървесни видове - общо 13 броя, съобразени с преминаваща инфраструктура и оформянето на пространството.

Ще бъде осигурена достъпна среда в съответствие с европейските стандарти. За улесняване на ориентацията на хора с увредено зрение по достъпните маршрути са предвидени тактилни ивици за насочване (водеща линия) и за внимание (предупреждение).

Проектът „Oблагородяване и възстановяване на зелени площи, изграждане на алейна мрежа, зони за отдих, детска, спортна и фитнес площадки в междублоковото пространство в ж.к. "Зона б-19", бл. 6, бл. 7, бл. 8, бл. 9“ се реализира по проект на Столична община по Оперативна програма „Региони в растеж“. Припомняме, че още едно споделено зелено пространство ще бъде създадено на терен между ул. “Баталова воденица“ и блокове 17, 18А и 19 в район "Възраждане".

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота

"Тракия икономическа зона" с партньори от Италия ще изгради интермодален хъб с три терминала в Пловдив, Бургас и София

"Тракия икономическа зона" с партньори от Италия ще изгради интермодален хъб с три терминала в Пловдив, Бургас и София

Те ще осигуряват транспортирането на стоки, като се използва комбиниран транспорт - шосеен, железопътен, воден и въздушен

Започна строежът на новия лъч на метрото през район "Слатина"

Започна строежът на новия лъч на метрото през район "Слатина"

Работата стартира с две от предвидените нови шест станции - метростанция 5 на бул. „Асен Йорданов“ (срещу зала „Арена София“) и метростанция 6, която ще е под локалното платно на бул. „Цариградско шосе“, срещу УМБАЛ „Св. Анна“