Изграждат още едно зелено пространство в район "Възраждане" в столицата

160

То ще се намира в ж.к. "Зона б-19", между блокове 6, 7, 8 и 9


Проектът включва: две нови детски площадки за деца от 0 до 3 години и от 3 до 12 години – с обща площ от 360 кв. м  със съоръжения за игра, беседки, пейки и друго парково обзавеждане; нова площадка за стрийт фитнес – 189 кв. м с комбинирани и индивидуални съоръжения; нови алеи с обща площ от 1092 кв. м; озеленени площи и изграждане на нови - с ниска и висока дървесна растителност - с обща площ от 2085 кв. м; оформяне на пространство за активен отдих и събития на открито в североизточната част с площ от 100  кв. м.

След изпълнението на вертикалната планировка и полагането на всички настилки, бордюри и съоръжения ще се изпълни паркоустройството. В имота има съществуваща дървесна растителност, като съгласно експертна оценка, съгласувана с дирекция „Зелена система“ на СО, се премахват две дървета – една черница и една акация. Предвижда се засаждането на нови средни по размери дървесни видове - общо 13 броя, съобразени с преминаваща инфраструктура и оформянето на пространството.

Ще бъде осигурена достъпна среда в съответствие с европейските стандарти. За улесняване на ориентацията на хора с увредено зрение по достъпните маршрути са предвидени тактилни ивици за насочване (водеща линия) и за внимание (предупреждение).

Проектът „Oблагородяване и възстановяване на зелени площи, изграждане на алейна мрежа, зони за отдих, детска, спортна и фитнес площадки в междублоковото пространство в ж.к. "Зона б-19", бл. 6, бл. 7, бл. 8, бл. 9“ се реализира по проект на Столична община по Оперативна програма „Региони в растеж“. Припомняме, че още едно споделено зелено пространство ще бъде създадено на терен между ул. “Баталова воденица“ и блокове 17, 18А и 19 в район "Възраждане".

ОЩЕ НОВИНИ

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Програмата на АПИ предвижда рехабилитацията на 65 км от третокласния път

Очаква се преобразяването на площад "Света Неделя" в София да се случи догодина

Очаква се преобразяването на площад "Света Неделя" в София да се случи догодина

Голяма част от делата по жалбите, които бавят ремонта, са спечелени от Столична община, като предстои приключване на последна инстанция

Община Приморско получи от държавата имоти за изграждане на градски парк

Община Приморско получи от държавата имоти за изграждане на градски парк

Той ще бъде с места за отдих, спортни игрища и фитнес съоръжения на открито, открита сцена за културни събития, детски съоръжения и площадки за игра, паметник и места за свободно паркиране

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

През 2022 година Столичният общински съвет беше одобрил проектиране, реконструкция и преустройство на една от сградите и премахване на другата