Има шанс за допълнителни средства за благоустрояване и ремонт на кино "Космос" в Пловдив и зоната около него

98

Концепцията за интегрирано териториално развитие на Общината премина успешно първия етап по процедурата


Снимка: trafficnews.bg

Община Пловдив премина първия етап за административна допустимост по процедура в изпълнение на интегриран подход за териториално развитие в България, подкрепен по линия на кохезионната политика на ЕС с Концепцията за интегрирано териториално развитие (КИТИ) „Бреговете на съвремието – комплекс от мерки за създаване на зелена, иновативна и приобщаваща градска среда в Габрово и Пловдив“. Предвидените инвестиции са насочени към благоустрояване и ремонт на кино „Космос“ и зоната около него, благоустрояване на зона на южния бряг на р. Марица, дейности за развитие на уменията и повишаване на квалификацията, мерки за включване на уязвими групи, насърчаване на творчески и креативни индустрии.  

Подходът интегрирани териториални инвестиции се изпълнява на територията на цялата страна в две фази - набиране, подбор и одобрение на концепции (Фаза 1) и набиране, оценка и изпълнение на проектни предложения, разработени в съответствие с одобрените концепции (Фаза 2). Важна част от процеса на Фаза 1 е активното участие на местните общности в обществените обсъждания, които предстои да бъдат организирани по места. След това Регионалните съвети за развитие в шестте региона на планиране ще направят приоритизиране на концепциите, които ще имат достъп до финансовите ресурси.

В края на 2022 година беше представен техническия проект за обновяване на емблематичното Кино "Космос" в Пловдив. Проектът на „Тектоника-Б“ предвижда осъвременяване и съживяване на киното и оформяне на наситено с активности площадно пространство.

ОЩЕ НОВИНИ

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Марката за луксозни хотели, ресторанти и резиденции Nobu подготвя още един хотел в България - на брега на Черно море във Варна

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Според концесионера Николай Андреев предвидената дата за откриването е 1 юни – Денят на детето

"Куршум джамия" окончателно остава собственост на Община Карлово

"Куршум джамия" окончателно остава собственост на Община Карлово

Това следва от определение на Върховния касационен съд, което не подлежи на обжалване

Държавата отпуска още 75 милиона лева за стадионите "Христо Ботев" и "Локомотив" в Пловдив

Държавата отпуска още 75 милиона лева за стадионите "Христо Ботев" и "Локомотив" в Пловдив

В МРРБ бяха подписани споразумения по програмата за финансиране на общински проекти