Конференция отбеляза Световния ден на географските информационни системи

295

Лекторите представиха проекти на ГИС решения, приложими както в частния сектор, така и в държавни организации


На 15 ноември с конференция с над 180 гости беше отбелязан Световният ден на географските информационни системи. На събитието ГИС Алианс събра представители на държавната администрация, академичните среди и бизнеса. Една от презентациите беше за 3D дигиталния двойник на кв. „Люлин“ в столицата. Вследствие на заснемането се прави план за адаптация към климатичните изменения, което служи за определяне на типа застрояване, вид на сградите и зелените площи. В резултат от разработката са предложени комплексни решения, които включват създаване на система от „джобни" паркови пространства, „мобилни гори", зелени паркинги (чрез мобилни конструкции), зелени охлаждащи коридори и острови (чрез мобилни конструкции), зелени покриви и зелени стени, пропускливи настилки, „дъждовни" градини, възстановяване на заливни речни тераси.

По време на конференцията беше представен и проект Solar Cities за оценка на соларния потенциал на покривни конструкции на сградите в София и в Бургас. Реализацията на проектните дейности се очаква да подпомогне процеса по оползотворяване на потенциала на покривните пространства с цел генериране на електричество от фотоволтаични инсталации, както и насърчаването и улесняването на инвестициите във фотоволтаичните инсталации от местното население, бизнеса и обществените институции.

Друго представено интернет приложение беше iSofMap, което предлага електронна карта, отразяваща кадастъра и регулацията на София; възможност за разглеждане, включване и наслагване на разнообразни слоеве с информация като административна карта, общ устройствен план, регулационен план, кадастрална карта и кадастрален план, предхождащ КККР, карта на възстановената собственост и други; свободен онлайн достъп до допълнителни тематични карти с паметници на културата, зони, велоалеи, шумова карта и други; безплатен достъп до множество данни за местонахождението, границите и характеристиките на недвижимите имоти; ползване на електронни услуги като автоматизирано заявяване, изработване и получаване на подписани с електронен подпис Комбинирана скица за пълна или частична идентичност, Извадка от цифров модел и Данни от цифров модел.

По време на събитието на ГИС Алианс беше показана и географска информационна система с широко приложение, базирана на open source продукти. ГИС Tobel позволява поддържането и обработката на голяма част от архивите на общината, свързани с кадастър, регулационни и застроителни планове, общ устройствен план, общинска собственост, подземни проводи и съоръжения и др. Tobel поддържа и управлява пространствена информация и предоставя електронни услуги за нуждите на проектирането, благоустройството, строителството и управление на собствеността.

Световният ден на географските информационни системи беше отбелязан още с представяне на новостите в полза на гражданите в електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община, на структуриране на геопространствените данни за имотите със статут на недвижими културни ценности в съответствие с международните картографски стандарти, както и представяне на изследване на нуждите от социална и зелена инфраструктура чрез Network analysis. Пълна програма може да видите тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Реконструкцията на Дондуковата градина в Пловдив върви по план

Реконструкцията на Дондуковата градина в Пловдив върви по план

Три фонтана, водна каскада, лапидариум, две детски площадки, осветление, пейки и нова растителност ще има в най-стария парк в града

Започна изграждането на автомагистралата "Русе - Велико Търново" с дължина 132,84 км

Започна изграждането на автомагистралата "Русе - Велико Търново" с дължина 132,84 км

Трасето е разделено на три участъка, като строителството стартира в 7,9-километрова отсечка в землището на община Ценово, за която има готов технически проект, завършени отчуждения и издадено разрешение за строеж

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

За осма поредна година Бернската конвенция реши да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

За осма поредна година Бернската конвенция реши да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

На заседание на Постоянния комитет  бяха представени усилията на българските власти за предприемане на всички необходими мерки за опазване на видовете и местообитанията в пролома