Липсва систематизирана информация за недвижимите паметници на културата

71

От конструктивна гледна точка няма и приложима регламентирана законова рамка, стана ясно на дискусия, продължение на международната конференция по сеизмично инженерство


Международната  конференция по сеизмично инженерство завърши на 1 ноември с Дискусионен панел на тема "Законодателни рамки при прилагане на интегрирани техники при реконструкция и обновяване на сградния фонд и на сградите, обявени за недвижими културни ценности". Онлайн конференцията на 20 и 21 октомври беше организирана от Съюза на строителните инженери в България (ССИБ) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) - Регионална колегия София-град. Партньори на събитието са Европейският съвет на строителните инженери (ECCE) и Европейският съвет на инженерните камари (ECEC). Ето някои от дискутираните теми:

Според инж. Стефан Кинарев, председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране-Регионална колегия София-град, липсва систематизирана информация за недвижимите паметници на културата (НПК). За някои от тези с национално значение такава има, но тя не е в подходящ формат за ползване. „Особено съм притеснен от липсата на данни в кадастъра и имотния регистър, може би това е пропуск в закона. Липсва анализ на инвестиционната среда за НПК, колегите от Гърция показаха стандартизирани документи за описване и оценка на НПК, подходящи за дигитализиране. Очевидно тези процеси трябва да се финансират и извършат от държавата“, каза Кинарев.

Зам.-председателят на Камарата на архитектите в България проф. д-р арх. Борислав Борисов смята, че професионалисти и собственици на НКЦ не могат да получават информация и да боравят с нея, независимо от приетото тази година изменение в ЗУТ (чл.3 ал.4) МРРБ да създава и поддържа публичен регистър на актовете, свързани с инвестиционната дейност, включително НПК. В тази връзка КАБ има законодателни предложения в две направления - създаване на ново законодателство чрез нов кодекс и предложения за частични промени в съществуващия ЗУТ.

Деканът на Строителния факултет в Университета по архитектура, строителство и геодезия доц. д-р инж. Емад Абдулахад обърна внимание на надеждността на НПК – обследването на сградите и количествената оценка на носещата способност. Според него подходът към недвижимите паметници на културата трябва да е коренно различен, а от конструктивна гледна точка липсва приложима регламентирана законова рамка. „Не би трябвало да чакаме измененията на ЕВРОКОД, а да изготвим национални правила за НПК. Съществуват проблеми и при строителството – липса на специализирана работна ръка и контрол и сертифициране на вложените материали“, каза Абдулахад.

Зам.-председателят на Камарата на архитектите в България арх. Константин Пеев отбеляза, че третирането на НПК е сложен процес, необходимо е да се осигурят условия за обитаване и надеждност, и едновременно с това тези интервенции да не се забелязват. Арх. Пеев е на мнение, че трябва да се създадат специализирани кодове за проектантите.

Модератърът на дискусионния панел инж. Димитър Начев, вицепрезидент на Европейския съвет на строителните инженери (ECCE), отбеляза, че дискусията се явява продължение на международната конференция по сеизмично инженерство, където са показани полезни и интересни практики, които бихме могли да приложим и в България. „За разлика от конференцията, която имаше впечатляваща посещаемост, към дискусията по законодателни проблеми интересът е нисък, защото колегите се умориха да слушат и на практика нищо да не се случва“, сподели Начев.

Законът за културата и наредбата към него не отговарят на нуждите на обществото и професионалната общност във връзка с това да направим сградите недвижими паметници на културата обитаеми, да ги социализираме и едновременно с това да бъдат конструктивно осигурени. КАБ, КИИП и другите съсловни организации трябва да защитават обществения интерес и да способстват за подобряване на средата за обитаване. Необходимо е да се изготви оценка за въздействието на ЗУТ и да се установят положителните и отрицателните моменти в него, да се обмислят участниците в инвестиционните процес и да определят ясно техните права и задължения, беше казано още по време на дискусионния панел.

ОЩЕ НОВИНИ

КАБ и НСОРБ обсъдиха възможностите за законодателна реформа в сектора

КАБ и НСОРБ обсъдиха възможностите за законодателна реформа в сектора

Столична община и РК София град на КАБ разработват тестова електронна среда за предаване на проекти

Изградено е локалното платно, осигуряващо един от достъпите до предвидения "Бизнес Център Филвик" на входа на Варна

Изградено е локалното платно, осигуряващо един от достъпите до предвидения "Бизнес Център Филвик" на входа на Варна

За архитектурата на сградата отговаря Fekta Architectiral Studio, които са заложили на изчистена визия

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен извън града и ще се улесни пътуването към гранично контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Инициативата на Общината и Туристическия информационен център се осъществява с помощта на Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека „Захарий Княжески“