МОСВ и ЕИБ подписаха споразумение за услуги за консултантска подкрепа на проекти в сферата на околната среда

46

Подкрепата ще е по изпълнение и управление на инвестиции по Приоритети „Води“, „Отпадъци“ и „Биологично разнообразие“


Снимка: МОСВ

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Кириакос Какурис подписаха споразумение за услуги за консултантска подкрепа на проекти в сферата на околната среда. Общата стойност на споразумението е в размер на 4 889 575 лева безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение е 15 януари 2027 г.

През периода 2021-2027 г. ЕИБ ще продължи да оказва експертна подкрепа при изпълнението на проекти с бенефициенти ВиК оператори. В допълнение към експертизата за изпълнението на стратегически инвестиции във ВиК сектора консултантската служба на ЕИБ ще окаже подкрепа и по приоритет „Отпадъци“ за разработване на проекти, свързани с центрове за разделно събиране и повторно използване на отпадъци. В рамките на сектор „Биологично разнообразие“ предвидената подкрепа включва посещения на място за установяване наличие на инвазивни чужди видове и нетипични видове, определяне разпространението на целевите типове местообитания и видове, с цел гарантиране изпълнението на мерките от Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“.

В рамките на предходно споразумение между МОСВ и ЕИБ за предоставяне на подкрепа за проекти през програмен период 2014-2020 г. експертизата беше насочена към ефективното изпълнение на стратегическите инвестиции във водния сектор по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Бенефициенти по проектите бяха 14 ВиК оператора по прилагането на регионален подход в 14-те консолидирани области. ЕИБ предостави помощ и за укрепване капацитета на 6 новоконсолидирани ВиК оператора, които са потенциални бенефициенти по настоящата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Изпълнението на предходното споразумение приключи през декември 2023 г.

ОЩЕ НОВИНИ

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Започва обновяване на осветлението в „Сарафово“ и „Крайморие“, следват още няколко квартала

Приет е Общият устройствен план на община Чирпан

Приет е Общият устройствен план на община Чирпан

До няколко месеца предстои и въвеждане на Географска информационна система, която ще позволи срещу единен граждански номер получаване на кадастрална информация

Банско ще подменя уличното осветление

Банско ще подменя уличното осветление

Съществуващото води до значителен преразход на електроенергия - осветителните тела са подменяни хаотично през последните 30 години, без да е търсено покриване на нормативните изисквания

Предстои художествен конкурс за триизмерни информационни елементи, представящи археологията на Антична Сердика

Предстои художествен конкурс за триизмерни информационни елементи, представящи археологията на Антична Сердика

Предвижда се изработване на макети и прототип за тактилни маркери, предназначени за вграждане в тротоарните и пътни настилки

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Според концесионера Николай Андреев предвидената дата за откриването е 1 юни – Денят на детето

Бъдещият кабинков лифт до крепостта "Патмос" стана обект от първостепенно значение за община Ардино

Бъдещият кабинков лифт до крепостта "Патмос" стана обект от първостепенно значение за община Ардино

Общинските съветници одобриха и включването на обекта в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост