Наредба за градската среда ще определя изискванията за облика на градските пространства в Троян

82

Проектът е публикуван на страницата на Общината за обществено обсъждане


Наредбата за градската среда определя специфичните изисквания за облика на градските пространства, техните компоненти и елементи на територията на град Троян по отношение на техния архитектурен облик, дизайн и цветово оформление. За целите на Наредбата територията на Троян е разделена на осем района, за които са определени художествени изисквания. В Приложение № 2 към Наредбата са разработени цветови стандарти за отделните райони, така че всеки от тях да се отличава със собствена визия. Стандартите задават доминираща гама цветови решения, които определят общия облик на района, но дават голяма свобода при оформлението на конкретните сгради, постройки и елементи.     

         

Усилията на общинската администрация за създаване на такива правила започнаха още със стартиране изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност през 2016 г. Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Троян взе решение, с което за голяма част от кварталите на града (предимно тези със заявен интерес за участие в Програмата) беше определена характерна, доминираща гама цветови решения.  Приетото решение се прилагаше и при последвалите инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Но обхватът на решението на ОЕСУТ не беше достатъчен за създаване на един цялостен облик на града. Предложеният проект за наредба е разширен и коментира всестранно облика на компонентите на градската среда. Това са всички частни и публични обекти –  архитектурни ансамбли, преместваеми обекти, сгради и постройки, фасади или части от тях, огради, технически и други съоръжения, декоративно-монументални обекти, озеленени и пешеходни площи и други, които формират градско пространството и оказват визуално въздействие за постигане на неговия уникален архитектурно-художествен облик. Зададени са художествени изисквания, съобразени със спецификата на сградния фонд на гр. Троян. Обърнато е внимание на всички знакови за града места – централни части и основни автомобилни и пешеходни артерии.  

Снимки: Аероклуб Skywalkers

Създаването на подобна наредба ще допринесе и за по-доброто класиране на сдруженията на етажната собственост, подготвящи документи за участие по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ , подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. 

ОЩЕ НОВИНИ

Студенти подготвиха любопитна изложба на площада в Царево по случай 24 май

Студенти подготвиха любопитна изложба на площада в Царево по случай 24 май

Проектът „Буквите в заобикалящата ни градска среда“ е на възпитаници на Националната художествена академия (НХА)

Ремонтират градския площад в Момчилград

Ремонтират градския площад в Момчилград

Дейностите се очаква да приключат до края на годината

Над 35 000 цветя ще красят един от символите на Русе – Вазата в Парка на младежта

Над 35 000 цветя ще красят един от символите на Русе – Вазата в Парка на младежта

Тя е създадена в средата на 50-те години на миналия век и е с височина 3,40 метра, а в най-широката ѝ част обиколката ѝ достига 7 метра

Придвижено е изграждане на концертна зала срещу Централна жп гара в София

Придвижено е изграждане на концертна зала срещу Централна жп гара в София

Идеята е част от „Концепция за планиране и развитие на Вторичен градски център", като през 2018 година проектът на A&A Architects спечели конкурса на Столична община и Фондация Визар – Европейски награди за българска архитектура

Обновяват парка до училище "Асен Втори" в Чирпан

Обновяват парка до училище "Асен Втори" в Чирпан

Ще бъдат оформени три основни зони - с павета, мулч и зелени площи с храсти и дървета