Наредба за градската среда ще определя изискванията за облика на градските пространства в Троян

78

Проектът е публикуван на страницата на Общината за обществено обсъждане


Наредбата за градската среда определя специфичните изисквания за облика на градските пространства, техните компоненти и елементи на територията на град Троян по отношение на техния архитектурен облик, дизайн и цветово оформление. За целите на Наредбата територията на Троян е разделена на осем района, за които са определени художествени изисквания. В Приложение № 2 към Наредбата са разработени цветови стандарти за отделните райони, така че всеки от тях да се отличава със собствена визия. Стандартите задават доминираща гама цветови решения, които определят общия облик на района, но дават голяма свобода при оформлението на конкретните сгради, постройки и елементи.     

         

Усилията на общинската администрация за създаване на такива правила започнаха още със стартиране изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност през 2016 г. Общински експертен съвет по устройство на територията при Община Троян взе решение, с което за голяма част от кварталите на града (предимно тези със заявен интерес за участие в Програмата) беше определена характерна, доминираща гама цветови решения.  Приетото решение се прилагаше и при последвалите инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Но обхватът на решението на ОЕСУТ не беше достатъчен за създаване на един цялостен облик на града. Предложеният проект за наредба е разширен и коментира всестранно облика на компонентите на градската среда. Това са всички частни и публични обекти –  архитектурни ансамбли, преместваеми обекти, сгради и постройки, фасади или части от тях, огради, технически и други съоръжения, декоративно-монументални обекти, озеленени и пешеходни площи и други, които формират градско пространството и оказват визуално въздействие за постигане на неговия уникален архитектурно-художествен облик. Зададени са художествени изисквания, съобразени със спецификата на сградния фонд на гр. Троян. Обърнато е внимание на всички знакови за града места – централни части и основни автомобилни и пешеходни артерии.  

Снимки: Аероклуб Skywalkers

Създаването на подобна наредба ще допринесе и за по-доброто класиране на сдруженията на етажната собственост, подготвящи документи за участие по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ , подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. 

ОЩЕ НОВИНИ

До края на годината трябва да е готов скейт паркът в Плевен

До края на годината трябва да е готов скейт паркът в Плевен

Обновените площи около спортното съоръжение ще са почти 3 декара

Нов амфитеатър имат жителите на Джебел

Нов амфитеатър имат жителите на Джебел

Амфитеатърът на площад "19-ти май“ е със сцена за провеждане на културни събития с места за 500 зрители, покрити с метална конструкция – тип пергола

Ефектно водно шоу ще има за жителите и гостите на Поморие

Ефектно водно шоу ще има за жителите и гостите на Поморие

Кметът Иван Алексиев подписа договор за финансиране изграждането на плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” в залива

Алея на бойната слава обособяват в Благоевград

Алея на бойната слава обособяват в Благоевград

Мащабният арт проект се реализира на стената на казармите по продължение на ул. „14 полк“

Одобриха обявяването на конкурс за възстановяване на Мемориала в парка на НДК във вид, максимално близък до оригинала

Одобриха обявяването на конкурс за възстановяване на Мемориала в парка на НДК във вид, максимално близък до оригинала

По план след като бъде обявен конкурсът, към края на септември трябва да бъде избран идеен проект

Столичният общинския съвет одобри обекти за финансиране от капиталовата програма

Столичният общинския съвет одобри обекти за финансиране от капиталовата програма

Сред проектите са паркът „Мокренски проход“ в „Красно село“, пъмп трак паркът в „Младост“ и скейт паркът в Северен парк