Научно-изследователска дейност в модерна сграда

121

Цялостната визия на Центъра по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив включва използването на съвременни методики и оборудване, с което се цели да се намали цялостното енергопотребление и да се смекчи въздействието над околната среда


Основната дейност на Центъра по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) в Пловдив е научно-изследователска. Парцелът, на който е разположен ЦРСББ, е с размер 23,5 дка и се намира в жилищен комплекс „Тракия“. Инвеститор е самият Център по растителна системна биология и биотехнология, архитект е "АРКОНТ" ЕООД, а изпълнител - ГБС ПЛОВДИВ АД.

Учебният корпус се състои от представителна входна зона на две нива с обширен атриум, ресторант с кухненска зона и места за отдих. На партерното ниво се съвместяват амфитеатрална лекционна зала – аудитория с капацитет до 300 места, както и две по-малки лекционни зали за 80 човека. На второ ниво отново има две малки лекционни зали за 80 човека. Предвиден е и социален кът за почивка на служителите на центъра, от който се разкрива гледка към артиума на сградата. От учебния корпус има директна топла връзка с административната част и изследователския корпус (специализирани помещения и лаборатории).

Арминистративният корпус на три нива включва офисни помещения, отговарящи на клас А, с двоен под и окачен таван. Изследователският корпус на сградата вклюбва 40 специализирани помещения, разположени на две нива - всяко е със строго специфична функция и оборудвано с високотехнологична апаратура. Този корпус включва и 15 лаборатории, разположени на три нива, предназначени за научни експерименти и опити.

В кампуса са разположени две оранжерии, всяка от която по 2 000 кв.м. Оранжериите са изцяло изолирани от околната среда, сегментирани на отделни секции, като за всяка секция има индивидуално регулиране на осветление, температура и напояване.

80% от фасадите са изпълнени като окaчена фасада и системи за термоконтрол, монтирани са фотоволтаични модули, има вътрешен обмен на топлина между топли и студени стаи и др. Модерната терморегулация е допълнена с оптимизиран контрол на осветлението, а съответните системи и всички възможни апаратури и механизми са включени към комплексна система за управление и мониторинг (BMS) за по-цялостен и гъвкав контрол. Централната сграда е оборудвана с ефективни вентилационна и противопожарна системи, системи за персонална сигурност, снабдена с централна климатизация, централни тръбопроводни системи за дейонизирана вода, вакуум, въздух под високо налягане и течаща вода във всяка лаборатория. При строежа на сградата са използвани съвременни строителни продукти и сградни решения за постигане на максимална енергийна ефективност и минимален отпечатък върху природата, като хидроизолационна мембрана за покриви на базата на висококачествен гъвкав полиолефин в светъл цвят, фасадна зидария с керамични блокчета POROTHERM на фирма "Виненбергер", топлоизолация по фасади от каменна вата, алуминиева термоизолирана самоносеща се фасада и стъклопакет. Осветлението в офисите и външното парково е изпълнено от високоефективни LED тела.

В откритите пространства е предвиден паркинг с достатъчно паркоместа за работещите и посещаващите ЦРСББ, включително и пет паркоместа със зарядни станции за електрически автомобили.

Парковото оформление е предвидено като многослойни зелени пояси, които да филтрират в значителна степен шумовото, газовото и праховото замърсяване и да намаляват вятъра и високите летни температури. Същевременно предлагат място за почивка на персонала.

Източник: „Сграда на годината 2022“. Проектът е един от победителите в категория „Социална инфраструктура - култура, наука и образование“ в конкурса.

ОЩЕ НОВИНИ

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

Той е мултифункционален и с няколко независими технологични линии