НИНКН въведе автоматично известяване със SMS за статуса на преписките за съгласуване на инвестиционни проекти и намеси в защитени територии

181

Новата услуга се отнася за процедурите по чл. 84 от Закона за културното наследство


Националният институт за недвижимо културно наследство въведе автоматично известяване със SMS за статуса на преписките за съгласуване на инвестиционни проекти и намеси в защитени територии. Гражданите ще получават текстово съобщение в 4 случая:

📲  когато становището на НИНКН по преписката е изпратено за одобрение от Министерството на културата;
📲 когато е необходимо в 10-дневен срок да бъдат отстранени нередности във внесените документи;
📲 когато преписката е прекратена, тъй като в 10-дневния срок нередностите и непълнотите в документацията не са отстранени;
📲 когато становището по преписката е готово за получаване в НИНКН.

SMS-известяването ще е достъпно за всички, които са посочили актуален мобилен телефон при внасянето на преписките в деловодството на института. Не е необходимо потребителите да отговарят на текстовото съобщение.

Автоматичните съобщения ще улеснят гражданите и няма да се налага те сами да търсят информация за движението на преписките. Заедно с това ще имат възможност да реагират без забавяне, когато е необходимо да осигурят допълнителни документи.

ОЩЕ НОВИНИ

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

През 2022 година Столичният общински съвет беше одобрил проектиране, реконструкция и преустройство на една от сградите и премахване на другата

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Ще бъдат предприети действия за разработка на идеен проект и за археологическо проучване на зоната, което трябва да бъде съгласувано с НИНКН

Ново ваканционно селище се предвижда да бъде изградено между къмпинг Арапя и Северния плаж на Царево

Ново ваканционно селище се предвижда да бъде изградено между къмпинг Арапя и Северния плаж на Царево

То предвижда 632 места и включва вили, мобилни къщи, кемпери, каравани и палатки, открит бар, зони с огнища, споделено работно място, детски площадки, ресторант с външен басейн, спортен център със закрит басейн и сауна, магазини, спортни площадки, лятно кино и зона за групови занимания

Студенти ще изготвят проекти за няколко значими за Община Царево сгради

Студенти ще изготвят проекти за няколко значими за Община Царево сгради

Техен ръководител е арх. Цвета Сурчева – преподавател във Висшето училище по архитектура „Ла Вилет“ в Париж, Франция