Нова спортна зона се очаква да бъде създадена до стадион "Академик" в София

302

Столична община предвижда осигуряване на терени за целта, а частен инвеститор има намерение да изгради нова спортна зала


На 25 юли комисията по околна среда към Столичния общински съвет одобри доклад за проект за Подробен устройствен план в район „Слатина“. Идеята на районния кмет и НАГ е създаването на „спортно средище“, което да продължи функцията със съществуващата спортна зала, зала „Фестивална“ и стадион „Академик“ – без да има застрояване по края на парк „Гео Милев“. Според районния кмет тази зона може да бъде свързана с мост към парка, който ще получи естествено развитие на изток.

Предмет на разработка е територията с граници: от юг стадион „Академик“, от запад ул. „Атанас Узунов“, от север ул. „Иван Щерев“, а от изток - ул. „Хаджи Христо Панката“. Територията е с обща площ приблизително 7,9 ха и попада в обхвата на подробен устройствен план на местност „Парк „Гео Милев“, като той е частично приложен, като е изградена спортна зала.

В обхвата на територията попадат имоти, които са реституирани в стари реални граници. Чрез прилагането на нормите на чл. 16 от ЗУТ местоположението на тези имоти е изместено в източната периферна част на разработката, като се предвижда обособяване на компактна зона за спортните обекти, както и осигуряване на възможност за изграждане на велосипедни и пешеходни връзки. Комуникационните трасета са с изявена структура изток – запад, като чрез тях се осигурява и пряк пешеходен и велосипеден достъп за живущите в квартал „Слатина“ до парк „Гео Милев“.

С цел запазване на съществуващата спортна зала, както и реализиране на намеренията на Столична община за осигуряване на терени за спортни и паркови дейности, транспортна и техническа инфраструктура е необходимо изменение на ПУП. Докладът ще бъде разгледан и най-вероятно одобрен от Столичния общински съвет утре.

Отделно от този проект, но и като част от визията за цялостния терен, комисията по околна среда одобри и намерение за изграждане на спортен комплекс до стадион „Академик“ срещу зала „Фестивална“. Предвижда се закрита част с отварящ се към терена сутерен и открита част в паркова среда. Според инвеститора Момчил Милев целта е залата да „потъне“ в терена, за да се създаде усещане за изолиране от градската среда, като земна маса от изкопа няма да се изнася, а теренът ще се премоделира. Очаква се внасяне на доклада за одобрение в Столичния общински съвет.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота