Нова спортна зона се очаква да бъде създадена до стадион "Академик" в София

339

Столична община предвижда осигуряване на терени за целта, а частен инвеститор има намерение да изгради нова спортна зала


На 25 юли комисията по околна среда към Столичния общински съвет одобри доклад за проект за Подробен устройствен план в район „Слатина“. Идеята на районния кмет и НАГ е създаването на „спортно средище“, което да продължи функцията със съществуващата спортна зала, зала „Фестивална“ и стадион „Академик“ – без да има застрояване по края на парк „Гео Милев“. Според районния кмет тази зона може да бъде свързана с мост към парка, който ще получи естествено развитие на изток.

Предмет на разработка е територията с граници: от юг стадион „Академик“, от запад ул. „Атанас Узунов“, от север ул. „Иван Щерев“, а от изток - ул. „Хаджи Христо Панката“. Територията е с обща площ приблизително 7,9 ха и попада в обхвата на подробен устройствен план на местност „Парк „Гео Милев“, като той е частично приложен, като е изградена спортна зала.

В обхвата на територията попадат имоти, които са реституирани в стари реални граници. Чрез прилагането на нормите на чл. 16 от ЗУТ местоположението на тези имоти е изместено в източната периферна част на разработката, като се предвижда обособяване на компактна зона за спортните обекти, както и осигуряване на възможност за изграждане на велосипедни и пешеходни връзки. Комуникационните трасета са с изявена структура изток – запад, като чрез тях се осигурява и пряк пешеходен и велосипеден достъп за живущите в квартал „Слатина“ до парк „Гео Милев“.

С цел запазване на съществуващата спортна зала, както и реализиране на намеренията на Столична община за осигуряване на терени за спортни и паркови дейности, транспортна и техническа инфраструктура е необходимо изменение на ПУП. Докладът ще бъде разгледан и най-вероятно одобрен от Столичния общински съвет утре.

Отделно от този проект, но и като част от визията за цялостния терен, комисията по околна среда одобри и намерение за изграждане на спортен комплекс до стадион „Академик“ срещу зала „Фестивална“. Предвижда се закрита част с отварящ се към терена сутерен и открита част в паркова среда. Според инвеститора Момчил Милев целта е залата да „потъне“ в терена, за да се създаде усещане за изолиране от градската среда, като земна маса от изкопа няма да се изнася, а теренът ще се премоделира. Очаква се внасяне на доклада за одобрение в Столичния общински съвет.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Кмет и архитекти обсъждат визията и на други квартали

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

Изградена е зона с парапет за движение на хора с увреждания и детски колички, а в допълнение са поставени цветя