Новата общинска детска градина в Айтос ще се казва "Слънце"

149

Основната цел на проекта е създаване на обеми и интериор, провокиращи развитието на пространствено мислене при децата и избягване на унификация при изграждане на подобен вид сгради

 


Община Айтос изгради детската градина на терена на бившето Детско отделение. Проектанти са студио "Кабано", като това е едно от малкото сгради за детски заведения, който се изграждат след специално разработен за целта архитектурен проект. Вижте повече за него и тук.

В сградата ще се настанят една яслена група и четири групи за целодневно обучение на деца от три години до постъпването им в първи клас, общо 120 деца. В нея има административни и обслужващи помещения, физкултурен салон и актова зала. В двора са организирани необходимите площадки за игра за всяка група и спортна площадка.

Снимки: Флагман

Детска градина "Слънце" на ул. “Отец Паисий“ 7 ще отвори на 1 септември. Тя беше изградена със средства на Община Айтос и на Министерство на образованието и науката.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота