Обсъдиха развитието на Старинен Несебър, включително и Плана за опазване и управление на града

190

Акцент беше и създаването на програма за подпомагане собствениците на възрожденски къщи, благодарение на която те могат да кандидатстват за финансова подкрепа и да изготвят проекти


Снимка: welcome.bg

В събота министърът на културата Кръстю Кръстев проведе работна среща с кмета на Несебър Николай Димитров. По време на разговора двамата обсъдиха конкретните стъпки, които са и ще бъдат предприети от страна на държавата и на Общината за бъдещото опазване и развитие на Старинен град Несебър, включително и Плана за опазване и управление на града. Кметът представи готови инвестиционни проекти на Общината, на ключови обекти в град Несебър, който е част от световното културно наследство. Министър Кръстев се ангажира от началото на септември в Несебър на разположение на местното население периодично да има специалисти от НИНКН, които да дават консултации във връзка с опазването на недвижимите културни ценности и допустимите намеси по тях.

На срещата бяха обсъдени и възможностите за развитие на изучаването на подводната археология, както и насърчаването на подводен културен туризъм, за които ще се предостави подкрепа на държавно и регионално ниво. Кметът Димитров сподели, че екипът на Общината, съвместно с представители на неправителствения сектор и експерти от Центъра за подводна археология към Министерството на културата, вече работи успешно по съвместни проекти за проучването на подводното културно наследство в акваторията на Несебър, където се провеждат обучения и специализации по подводна археология.

Кметът запозна министър Кръстев с концепцията за създаване на програма за подпомагане собствениците на възрожденски къщи, благодарение на която те могат да кандидатстват за финансова подкрепа и да изготвят проекти в съответствие с изискванията на Комитета за световно наследство. Министър Кръстев и кметът Димитров бяха категорични, че трябва да бъде намерен максимално добър баланс между протичането на нормалния живот на хората и опазването на културното наследство, което носи и добавена стойност за града в икономически план, благодарение на туризма.

По-късно министър Кръстев проведе среща и с представители на неправителствения  сектор, които се ангажираха да участват активно в дейностите по създаване на План за опазване и управление на световната културна ценност.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота