Община Пловдив внесе за съгласуване в НИНКН проекта за Античен форум на Филипопол – изток и юг

336

След като той бъде съгласуван, администрацията отново ще организира публично представяне


Снимка: Община Пловдив

Вчера в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) в София бе внесен повторно за съгласуване комплексния проект за обект АНТИЧЕН ФОРУМ НА ФИЛИПОПОЛ – ИЗТОК И ЮГ във всичките му части. Припомняме, че с писмо от НИНКН бяха дадени препоръки и предписания за отстраняване от проекта при първото му внасяне за неговото разглеждане. Проектът беше доработен от проектантите от „ВиР Инженеринг“ ООД и той бе входиран отново, като всички предписания за изпълнени.

Очаква се в срок до 4 месеца (какъвто е срокът по чл.84, ал.1 и ал.2 от ЗКН)  проектът да бъде съгласуван, като е възможно това да се случи и по-рано, тъй като експертите от Института вече са запознати с него. След съгласуването се очаква Общинския съвет в Пловдив да гласува средствата, за да стартира процедурата по ЗОП. След като проектът бъде съгласуван, администрацията отново ще организира публично представяне пред пловдивчани - както на 2 септември миналата година бе представен пред обществеността идейния инвестиционен проект.

С изпълнението на проекта за обект: „Античен форум на Филипопол – изток и юг. Благоустрояване, консервация, реставрация и социализация в УПИ II- 521.1646, археология, общ. дейности, паркинг, част от ПИ с ИД 56784.521.1435, част от ПИ с ИД 56784.521.1382 и част от УПИ III- площад и общ. дейности с ИД 56784.521.1449, кв. 125 по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив.“, на практика пл. „Централен” ще бъде завършен в цялост.

ОЩЕ НОВИНИ

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Това е част от проекта „Вълна на реновиране“, като средствата за него са осигурени от Европейската комисия

В Музея на архитектурата във Велико Търново ще се проведе фестивал "48 часа Варуша Юг"

В Музея на архитектурата във Велико Търново ще се проведе фестивал "48 часа Варуша Юг"

Акценти в програмата са ангажиране на общността в преосмислянето на архитектурното наследство, изкуството като похват за развитието и спасяването на пространства и желанието на институциите и гражданите да намерят нови инструменти за градско обновяване

Община Самоков внесе проекта за Синагогата за съгласуване от Министерство на културата и НИНКН

Община Самоков внесе проекта за Синагогата за съгласуване от Министерство на културата и НИНКН

Подробният устройствен план вече получи одобрението на Националния институт за недвижимо културно наследство

Продължава преобразяването на електрическите табла в Белоградчик

Продължава преобразяването на електрическите табла в Белоградчик

Художествените изображения са с възпитателна цел и тази година рисунките ще обхванат сферите на спорта, екологията, туризма, народното творчество и др. 

Реновират чешмата „Бежана“ край Островче в Разград

Реновират чешмата „Бежана“ край Островче в Разград

Целта е мястото около нея да стане кът за отдих и почивка