Община Русе обяви поръчка за инженеринг за благоустрояване на открит пешеходен подлез на бул. "Цар Освободител"

89

Целта е изграждане на зона за борба с ефекта на „топлинния остров“


Община Русе обяви обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Благоустрояване на открит пешеходен подлез на бул. „Цар Освободител“. С цел създаване на иновативни зони за борба с ефекта на топлинния остров в урбанизирана територия е разработен инвестиционен проект за създаване на т.нар. анти-топлинен остров, включващ комбинирани мерки за смекчаване и адаптация към измененията на климата в региона.

Проектът се реализира в един етап, който включва: изграждане и допълване на площадкови ВиК и ел. мрежи, вкл. доизграждане и допълване на съществуваща поливна система; частична подмяна на настилка от бетонови павета с настилка от HDPE елементи на тревна фуга; цялостно озеленяване с катерлива растителност и затревяване; доставка и монтаж на перголи и мрежи за катерлива растителност; доставка и монтаж на фонтанно съоръжение за питейна вода; доставка и монтаж на 2 комбинирани съоръжения за създаване на засенчване и охлаждане, чрез пулверизация на вода.

Обект на интервенция е откритият пешеходен подлез на бул. „Цар Освободител“, част от кръгово движение с радиус 30 метра, с 6 входа и площ 2.5 дка. По бул. „Цар Освободител“ зелената част между уличните платна е организирана като градски парк, като преминаването под кръговото движение се организира като естественото му развитие. Пътникопотокът е интензивен, местоположението е стратегическо и безопасно с изградена достъпна среда, което е допълнителна предпоставка за трансформиране на мястото от обект за транзитно преминаване в зона за отдих. В пространството са обособени 6 зони с елипсовидна форма, озеленени с дълготрайна храстова растителност в задоволително състояние, и 6 зони с кръгла форма, в 3 от които дълготрайната храстова растителност липсва или е в незадоволително състояние. Съществуващата настилка е от бетонни павета 200/160/60 върху пясъчна подложа 5 см и основа от трошен камък. Околовръстните стени на подлеза са гладък бетон без покритие.

Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59ч. на 16 януари.

ОЩЕ НОВИНИ

Стартира конкурс за идеен проект за изграждане на Монумент на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора

Стартира конкурс за идеен проект за изграждане на Монумент на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора

Целта на заданието е със средствата на синтеза на архитектурата и пластичните изкуства да се постигне въздействащо пространствено решение, удачно вписано в прилежащата градска среда на парк „Св. Игнатий Старозагорски“

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Той ще е с шест класни стаи, тераса, конферентна зала, STEM център и 5 хранилища

С 50 000 лв. глобяват дружеството-собственик на терена "Парк Мария Луиза" заради отсечени дървета при извършване на строителство

С 50 000 лв. глобяват дружеството-собственик на терена "Парк Мария Луиза" заради отсечени дървета при извършване на строителство

Нарушена е целостта на терена вследствие тежката строителна механизация, образували са се коловози и има прясно отсечена дървесна растителност

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

В момента в сградата се помещават Туристически информационен център и Обредни домове и зали

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Предстои да се определи обществената функция на сградата на бул. „Патриарх Евтимий“ 2 на Попа, която е недвижима културна ценност и е собственост на Министерството на културата