Община Сандански ще разшири с близо 50 декара границите на парковата зона

145

Разширението се отнася за територията в м. „Брестето“ срещу Зоокъта


Източник: Община Сандански

След финализиране на всички процедури по придобиване на поземлени имоти и тяхното изключване от територията на горския фонд, община Сандански ще разшири с близо 50 декара границите на парковата зона. Със свое писмо кметът Атанас Стоянов поиска от МРРБ чрез Областния управител безвъзмездно прехвърляне право на собственост на имотите, която процедура се очаква да приключи до края на годината.

На територията на новата паркова зона се предвижда изграждането на: спортни игрища и кортове; сцена с амфитеатър; параклис; детски кътове за игра; кътове за спорт и отдих; зелен пояс, съобразен с дървесната растителност на района; градина с екзотични растителни видове и LED осветление. Предвижда се изграждането на нова пешеходна алея, както и място за паркинг.

Влезлият в сила Подробен устройствен план ще се реализира върху незалесен терен и не се предвижда премахване на дървесна растителност в обхвата на новопридобиваните имоти. Предвижда се съществуващото насаждение от бамбук (бамбуковата горичка) също да се запази в сегашния си вид и да бъде обособена градина с екзотични растителни видове.

ОЩЕ НОВИНИ

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен извън града и ще се улесни пътуването към гранично контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти

Въпреки трудностите постепенно се придвижва проектът за Зеления ринг в София

Въпреки трудностите постепенно се придвижва проектът за Зеления ринг в София

Процесът се проточва заради процедури по прехвърляне на собственост и обжалвания

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Инициативата на Общината и Туристическия информационен център се осъществява с помощта на Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека „Захарий Княжески“