Община Созопол се обяви против избирателно прилагане на Законите за културно наследство при съгласуване на различни инвестиционни проекти

102

Поводът е проектът за автогара в града


Източник: Община Созопол

На 30 януари кметът на Созопол Тихомир Янакиев се срещна със служебния министър на културата проф. Велислав Минеков (отстранен от президента от правителството в новия му състав няколко дни по-късно). Тема на разговор е бил проектът за автогара в града. На срещата са присъствали също директорът на НИНКН (Национален институт за недвижимо културно изкуство) арх. Петър Петров и служители на Института.

Янакиев е поставил въпроса защо процедурите се бавят толкова много, след като Община Созопол е входирала в Министерството на културата инвестиционен проект-част Архитектура и две години по-късно все още няма категорично становище от НИНКН и съответно не може да се пристъпи към активни дейности по нейното изграждане. Янакиев е изказазал неодобрение от начина на работа на Института, който според него се състои в избирателно прилагане на Законите за културно наследство при съгласуване на различни инвестиционни проекти на територията на града. Това съмнение е било породено, след като в Общината е постъпил съгласуван с МК и НИНКН проект на частен инвеститор за изграждане на „Търговски комплекс с магазин за хранителни стоки, магазин за промишлени стоки, игрална зала, нощен клуб, ателие за услуги, кафене и аптека“ в съседен до отредения на автогара имот и съответно двата имота попадат под закрилата на едни и същи нормативни уредби, но се третират по различен начин. Представени от Янакиев са били и различията, които се наблюдават при съгласуването на двата проекта в съседни имоти:

1.  Одобрението на проекта на частен инвеститор за търговски комплекс се случва само за 40 дни, а този на Община Созопол за автогара две години все още чака съгласуване.

2.  Проектът за търговски комплекс е одобрен с извършване на археологическо проучване по време на строителството, а от Община Созопол се изисква извършване на предварително спасително-археологическо проучване на терена и представяне на протокол за извършени археологически разкопки, на чиято база да се определят последващите проектни разработки. Важен е и въпросът за финансовото и времевото измерение на това начинание, което още повече би затруднило и забавило този проект с обществено значение. Във връзка с тези изисквания на НИНКН, Община Созопол възложи инженерно-геоложко проучване на горния пласт на терена с дълбочина от 2,40 до 4,00 м, което доказа, че е насип от пясък и строителни отпадъци, както сочат и исторически данни и научни доклади.

3. Вече изграденият търговски център е с огледална фасада, което е в противоречие със специфичните правила за проектиране в местност „Провлака“, одобрени от НИНКН с цел съхраняване на културното наследство на града, казват от Община Созопол.

Снимка: Община Созопол

Проектът за автогарата е в класически стил сграда на един етаж със скатен покрив с керемиди, но според директора на НИНКН не се вписва в градоустройствената среда и предлага в имота да се построи модерна сграда. МК свиква разширен експертен съвет към МК – СЕСОНКЦ, който се е провел на 02.09.22 г. с участието на различни архитекти от цялата страна. На него е одобрено Обемно-устройствено проучване на сграда, т.е. колегията е одобрила височината и обема на постройката, като е имало отправена конструктивна критика към подобряването на архитектурата в сградните детайли. След него проектът е редактиран според съветите на присъстващите на заседанието архитекти и внесен отново в МК  на 12.10.22 г., до момента отговор няма.

Тихомир Янакиев е изразил исканията на Община Созопол да се ускори времето, необходимо за съгласувателната процедурата, както и проектът да бъде одобрен с археологическо проучване. Кметът е категоричен, че няма да разкопае входа на града за проучвания, които могат да продължат години.

На срещата МК и НИНКН са поели ангажимент в най-кратък срок да изпратят писмо до Общината, с което да внесат яснота за бъдещото развитието на проекта.

ОЩЕ НОВИНИ

Столичният общински съвет потвърди разпределението на комисиите и заместник-председатели на съвета

Столичният общински съвет потвърди разпределението на комисиите и заместник-председатели на съвета

Миналата седмица областният управител Вяра Тодева върна първото решение заради "съществени процедурни нарушения"

Проведе се обществено обсъждане за нова жилищна сграда на площад "Ручей" в столицата

Проведе се обществено обсъждане за нова жилищна сграда на площад "Ручей" в столицата

Намерението е на частния собственик на терена, на който има бензиностанция и двуетажен магазин на верига за хранителни стоки

Изложба с проекти за реставрация на недвижими културни ценности във Видин гостува в София

Изложба с проекти за реставрация на недвижими културни ценности във Видин гостува в София

Нейни автори са възпитаниците на курса за архитекти по опазване на недвижимото културно наследство, създаден от НИНКН и Школата „Шайо“ към Центъра за архитектура и наследство в Париж

Община Стара Загора спечели безвъзмездно финансиране за разработване на проект за разширението на Зоопарка

Община Стара Загора спечели безвъзмездно финансиране за разработване на проект за разширението на Зоопарка

Припомняме, че реконструкцията на парка с проектант "Архитект Киряков" ЕООД получи специална награда в конкурса ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2022 и награда BIG see Award 2023

Cushman & Wakefield Forton: Над 50% е ръстът на търговските паркове в България през 2023 година

Cushman & Wakefield Forton: Над 50% е ръстът на търговските паркове в България през 2023 година

Площите в сегмента нарастват с темп значително над средния за Централна и Източна Европа, показват данните на консултантската компания