Община Созопол се обяви против избирателно прилагане на Законите за културно наследство при съгласуване на различни инвестиционни проекти

92

Поводът е проектът за автогара в града


Източник: Община Созопол

На 30 януари кметът на Созопол Тихомир Янакиев се срещна със служебния министър на културата проф. Велислав Минеков (отстранен от президента от правителството в новия му състав няколко дни по-късно). Тема на разговор е бил проектът за автогара в града. На срещата са присъствали също директорът на НИНКН (Национален институт за недвижимо културно изкуство) арх. Петър Петров и служители на Института.

Янакиев е поставил въпроса защо процедурите се бавят толкова много, след като Община Созопол е входирала в Министерството на културата инвестиционен проект-част Архитектура и две години по-късно все още няма категорично становище от НИНКН и съответно не може да се пристъпи към активни дейности по нейното изграждане. Янакиев е изказазал неодобрение от начина на работа на Института, който според него се състои в избирателно прилагане на Законите за културно наследство при съгласуване на различни инвестиционни проекти на територията на града. Това съмнение е било породено, след като в Общината е постъпил съгласуван с МК и НИНКН проект на частен инвеститор за изграждане на „Търговски комплекс с магазин за хранителни стоки, магазин за промишлени стоки, игрална зала, нощен клуб, ателие за услуги, кафене и аптека“ в съседен до отредения на автогара имот и съответно двата имота попадат под закрилата на едни и същи нормативни уредби, но се третират по различен начин. Представени от Янакиев са били и различията, които се наблюдават при съгласуването на двата проекта в съседни имоти:

1.  Одобрението на проекта на частен инвеститор за търговски комплекс се случва само за 40 дни, а този на Община Созопол за автогара две години все още чака съгласуване.

2.  Проектът за търговски комплекс е одобрен с извършване на археологическо проучване по време на строителството, а от Община Созопол се изисква извършване на предварително спасително-археологическо проучване на терена и представяне на протокол за извършени археологически разкопки, на чиято база да се определят последващите проектни разработки. Важен е и въпросът за финансовото и времевото измерение на това начинание, което още повече би затруднило и забавило този проект с обществено значение. Във връзка с тези изисквания на НИНКН, Община Созопол възложи инженерно-геоложко проучване на горния пласт на терена с дълбочина от 2,40 до 4,00 м, което доказа, че е насип от пясък и строителни отпадъци, както сочат и исторически данни и научни доклади.

3. Вече изграденият търговски център е с огледална фасада, което е в противоречие със специфичните правила за проектиране в местност „Провлака“, одобрени от НИНКН с цел съхраняване на културното наследство на града, казват от Община Созопол.

Снимка: Община Созопол

Проектът за автогарата е в класически стил сграда на един етаж със скатен покрив с керемиди, но според директора на НИНКН не се вписва в градоустройствената среда и предлага в имота да се построи модерна сграда. МК свиква разширен експертен съвет към МК – СЕСОНКЦ, който се е провел на 02.09.22 г. с участието на различни архитекти от цялата страна. На него е одобрено Обемно-устройствено проучване на сграда, т.е. колегията е одобрила височината и обема на постройката, като е имало отправена конструктивна критика към подобряването на архитектурата в сградните детайли. След него проектът е редактиран според съветите на присъстващите на заседанието архитекти и внесен отново в МК  на 12.10.22 г., до момента отговор няма.

Тихомир Янакиев е изразил исканията на Община Созопол да се ускори времето, необходимо за съгласувателната процедурата, както и проектът да бъде одобрен с археологическо проучване. Кметът е категоричен, че няма да разкопае входа на града за проучвания, които могат да продължат години.

На срещата МК и НИНКН са поели ангажимент в най-кратък срок да изпратят писмо до Общината, с което да внесат яснота за бъдещото развитието на проекта.

ОЩЕ НОВИНИ

Още един проект е одобрен за ремонт на спортен комплекс "Тетевен 2009"

Още един проект е одобрен за ремонт на спортен комплекс "Тетевен 2009"

Ще бъдат обновени вътрешни помещения и игрищата за тенис на корт и волейбол, ще бъде изграден и фитнес на открито

Новата детска градина "Синева" в столичния район "Люлин" вече работи

Новата детска градина "Синева" в столичния район "Люлин" вече работи

Тя се открива след възстановяване предназначението на двуетажна сграда за образование с площ от 2 718 кв.м

Започва втория етап от основния ремонт на столичната улица "Кукуш"

Започва втория етап от основния ремонт на столичната улица "Кукуш"

Предстои старта на реконструкцията на улиците “Народен герой“ и “Народно хоро“, както и пробива на ул. “Филип Кутев“

Представят книжката към едноименната изложба "ГОСПОЖО АРХИТЕКТ"

Представят книжката към едноименната изложба "ГОСПОЖО АРХИТЕКТ"

Събитието на 29 март е организирано от Гьоте-институт България и Фондация „Български архитектурен модернизъм“

Министерството на здравеопазването подготвя обществена поръчка за изграждането на хеликоптерни площадки в лечебни заведения

Министерството на здравеопазването подготвя обществена поръчка за изграждането на хеликоптерни площадки в лечебни заведения

Планира се да има такива площадки в Русе, Велико Търново, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Плевен, както и в още големи областни градове

Новият храм в село Катуница е и с нов площад

Новият храм в село Катуница е и с нов площад

Алеите са изпълнени с паваж, засадена е растителност, поставени са пейки и осветление