Община Враца: Избран е изпълнител за първата в страната покрита детска площадка

137

Тя ще се намира в квартал „Младост“


Многофункционалната детска площадка е първият етап от цялостното възстановяване на парка и алейната мрежа в жилищния квартал. Осигурени са средства за изграждането на покритото съоръжение, като следващата стъпка е реконструкция на пешеходната зона, създаването на подходящо озеленяване и ново парково осветление.

Основните цели на проектното предложение включват: възможно най-оптимално използване на съществуващата среда, запазване на всички възможни дървесни и растителни видове, изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение и оптимално модернизиране на парковото пространство, включително и чрез въвеждането на нови функции в него. В проекта се предвижда изграждане на пешеходни алеи с бетонни плочи с покритие „мит бетон" за по-добро сцепление при зимни условия. Предвижда се изграждане на комбинираната детска площадка с площ 470,6 кв.м, покрита с тента върху лека стоманена конструкция с напрегната текстилна мембрана.

На площадката ще са разположени 4 съоръжения за възрастова група от 3 до 12-годишна възраст.

Визуализации: Община Враца

В проекта е наблегнато на озеленяването, което се предвижда да бъде осъществено на ЕТАП 2. За тази цел е разработен дендрологичен проект, който предвижда напълно ново озеленяване с декоративни растителни видове, които не попадат в забранителния списък на инвазивните видове и отговарят на изискванията на Наредба 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда устройството и безопасностга на площадките за игра.

От началото на месеца стартира изграждането на три нови детски площадки в града. Първата се намира на бул. „Демокрация“ (ж.к. „Околчица“), където се поставят съоръжения за игра и ударопоглъщаща настилка, ограда, пейки и кошчета. Другите две площадки ще бъдат изградени в квартал „Медковец“ (бул. „Втори юни“ 92) и в ж.к. „Дъбника“ (бл.43).

Успоредно се ремонтират всички съществуващи пространства за игра на най-малките жители на Враца. Освен освежаване на оградни пана, подмяна на кошчета и пейки, възстановяване на ударопоглъщащи настилки, дейностите обхванат демонтаж на стари и амортизирани съоръжения и поставянето на нови.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота

"Тракия икономическа зона" с партньори от Италия ще изгради интермодален хъб с три терминала в Пловдив, Бургас и София

"Тракия икономическа зона" с партньори от Италия ще изгради интермодален хъб с три терминала в Пловдив, Бургас и София

Те ще осигуряват транспортирането на стоки, като се използва комбиниран транспорт - шосеен, железопътен, воден и въздушен

Започна строежът на новия лъч на метрото през район "Слатина"

Започна строежът на новия лъч на метрото през район "Слатина"

Работата стартира с две от предвидените нови шест станции - метростанция 5 на бул. „Асен Йорданов“ (срещу зала „Арена София“) и метростанция 6, която ще е под локалното платно на бул. „Цариградско шосе“, срещу УМБАЛ „Св. Анна“