Общинският съвет във Видин одобри намеренията на Общината за възстановяване на минералните извори

91

Предложенията на кмета относно заявления за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода чрез ново съоръжение – сондаж от находищата във Видин и Сланотрън, бяха приети единодушно


Снимка: imaggeo.egu.eu, илюстративна

Кметът на Видин д-р Цветан Ценков коментира, че още този месец ще се пристъпи към издаване на разрешителните, за да може Общината да кандидатства за финансиране. Той подчерта, че интересът към минералните извори на село Градец също е голям, но има забавяне заради преотреждане на земи.

В рамките на настоящия мандат Община Видин възложи и финансира изработването на проекти за изграждане на проучвателно-експлоатационни сондажни кладенци за добив на термоминерална сероводородна вода в три находища – Видин, Сланотрън и Градец. Находищата във Видин и Сланотрън фигурират в Регистъра на ресурсите на минерални води - публична общинска собственост на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). След изграждането на сондажи се предвижда минералната вода от находищата да се използва за лечебни цели и рехабилитация в специализирани болници и др.

ОЩЕ НОВИНИ

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен извън града и ще се улесни пътуването към гранично контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти

Въпреки трудностите постепенно се придвижва проектът за Зеления ринг в София

Въпреки трудностите постепенно се придвижва проектът за Зеления ринг в София

Процесът се проточва заради процедури по прехвърляне на собственост и обжалвания