Обявиха нова поръчка за ремонт и реконструкция на Концертна зала в Пловдив

208

Залата е предвидена за симфонични концерти и сценични продукции на Държавната опера в града


В обществената поръчка е включено реновиране на сценичното пространство, изграждане на нова оркестрина, както и четири подвижни сценични платформи. Малко над 10 млн. лева без ДДС е прогнозната цена, става ясно от обявлението на Министерството на културата. Тази поръчка се обявява повторно, след като първата се провали и беше прекратена заради проблеми в документацията. Крайният срок за подаване на оферти е 14 февруари.


Снимка: Citybuild.bg

Сградата на Концертната зала (Пловдивската филхармония, Държавна опера – Пловдив) е двуетажна със сутерен. Тя е част от сградата на бившия Партиен дом, като другата е административна сграда на Общината. Главната северна фасада е към пл. ,,Централен‘‘.

Проектът на Архитектурна агенция „Братя Кадинови“ ЕООД има за цел да съхрани качествата и архитектурните достойнства на съществуващата постройка, като адаптира комплекса към съвременните нужди за музикално, театрално и оперно изкуство. Изцяло ще бъдат обновени витрините по всички фасади на сградата, като тези към площада и към вътрешния двор (патио) са предвидени да бъдат от стоманена дограма. Парапетите по фасадата на втория етаж към площада, включително и тези, които ограждат окото на еднораменната стълба между първия и втория етаж, ще бъдат изпълнени от стъкла триплекс.

 
Фасада север

Върху главната фасада ще бъде разположена видео стена с размери 9,65/9,65 м, която ще излъчва на живо част от спектаклите на Филхармонията. В случаите, когато не се предвижда излъчване, има възможност за монтаж на информационни платна и постери от винил. Предвижда се отваряне на подвижни фасадни витрини към вътрешния двор – патиото, което ще даде възможност за концерти тип „матинета“ в топлите месеци.

 
Фасада запад

 
Фасада юг

 
Фасада изток

Основната част от архитектурната намеса е свързана с цялостното реновиране на съществуващото сценично пространство, включително прилежащите трактове, изграждане на нова оркестрина, както и три подвижни сценични платформи. С тяхна помощ ще бъдат офармени основна зрителска зала и сцена с единен равен под, както и сценични платформи в различни конфигурации. Чрез тази мобилност и полифункционалност броят на седящите места може да нарасне до 730, а в залата ще може да се осъществяват театрални спектакли, съвременни мюзикъли, опери, „виенски“ балове, DJ концерти, кино прожекции и др.

Ще бъде изграден основен джоб към сцената, достъпен и за доставка на декори от вън от изток (паркинг към хотел ,,Тримонциум‘‘). В този джоб се предвижда изграждането на подемна платформа, която може да сваля част от необходимите декори в новопредвидените депа в сутерена. Предвижда се и цялостна реконструкция, адаптиране и разширение на съществуващия джоб към сцената в посока запад. Допълнително на изток и запад към сценичното пространство се изграждат обслужващи сценичната кутия метални галерии. В зоната на сценичната кутия се предвижда изграждането на нов шнурбоден, който освен че обезпечава функционирането на сценичните чиги, така и осигурява придвижването във вертикална посока на три подвижни осветителни моста.

В зоната, разделяща сценичната кутия и зрителна зала, се предвижда изграждането на нов сценичен портал с размери ширина 13,52 м и височина почти осем метра. Двете вертикални бленди на твърдия портал към зрителната зала са подвижни на вертикална ос и в случай на изпълнения на специфични филхармонични творби могат да бъдат отваряни по вертикала, което ще даде възможност сценична кутия и зала да се свързват звуково-хармонично. Осигурява се и безпрепятственото достигане на оркестранти, артисти и други през двата странични джоба до сцената.

Ще бъдат реконструирани репетиционни, гримьорни, тоалетни, административни помещения и др. В административният тракт реконструираните помещения ще разполагат с настилки от естествен паркет, акустични прегради, душове, умивални и други в зоните на индивидуалните и колективни гримьорни.

Проектът има за цел да запази в максимална степен акустичната дървена обшивка с елементи на естествен фурнир, оформяща зрителската зала, включително и балкона. За целта архитектурната намеса предвижда цялостно запазване, а там, където е необходимо, ще има частична подмяна на компрометирани елементи от обшивката, шлайфане, китване, импрегниране, прелакиране и други.

Предвижда се запазване, прочистване и саниране на вертикалните вентилационни канали, тръби и въздуховоди, скрити зад вертикалната дървена обшивка на зрителската зала. Изцяло се подменят всички вентилационни съоръжения, включително климатични камери, въздуховоди и други трасета в сутерена на сградата и във фоайетата. Изцяло се обновява вентилационната система, обслужваща сценичната кутия, както и тази обслужваща голямата зрителна зала, балкона, репетиционни, гримьорни и др.

Предвижда се сценичната кутия да бъде облицована с модулни акустични елементи, част от които са подвижни, включително релефно изнесени в сценичното пространство по двете къси страни към джобовете на сцената. Същите тези акустични пана са подвижни на вертикална ос и могат да осигуряват осветяване чрез допълнително сценични прожектори, разположени по галериите за нуждите на съответния спектакъл. Тези акустични капаци могат да бъдат разполагани и под ъгъл от 15 градуса навътре в сценичната кутия, което би имало за цел подобряване на акустиката на сценичното пространство и залата като цяло.

Предвижда се „редизайн“ на подвижните зрителски столове с нови дамаски, седалки и системи за скачване и разкачване в театрални редове, включително изработка по еталон на нови допълнителни столове. Изцяло се обновяват и седящите места и столове в зоната на балкона и ложите на втория етаж. Съществуващите настилки от масивен паркет в партера на зрителската зала и на балкона се запазват изцяло. Там, където е необходимо, следва да се демонтират и пренаредят участъци от паркетната настилка. При преходите между различните материал се предвижда монтаж на елементи и лайсни от месинг.

Към залата на второ ниво е предвидено изграждане на режисьорска кабина, разположена в самостоятелен елипсовиден обем в рамките на фоайето. Тя ще дава възможност както за контрол и управление на сценичните и театрални спектакли, така и за управление на видео прожекции с помощта на прожектори в зоната на първия ред на балкона и най-високо в дъното горе на задната стена на балкона.

Предвижда се премахване на мраморните подови настилки във фоайетата, включително и по стълбата между първи и втори етаж. В тези зони се предвижда настилка от полиран гранит в комбинация от различни цветове и елементи. Запазват се каменните облицовки от варовик (мушелкалк) по стените, като той ще бъде почистен, импрегниран, фугиран и лакиран. Таваните на фоайетата ще станат отражателни, със светещи мембрани с огледален ефект. В зоната на партера се предвиждат нови стени, включително стени-хармоники, обшивки - в зоната на бюфета, билетната каса и други, които ще бъдат изпълнени от MDF с покритие от естествен фурнир.

В централното фоайе ще бъде реставриран стенописът на пловдивски художник Димитър Киров, като към него е предвидено допълнително декоративно осветление, а металните парапети по стълбата ще бъдат заменени с вертикални стоманени корди-струни на разстояние през 10 см от двете страни на стълбата, които ще осигуряват максимално добро и деликатно възприятие на съществуващия стенопис. Предвижда се реконструкция на тоалетни, а във фоайето са предвидени още бюфет, гардероб за посетители, каса за билети с вход от площада и откъм зоната на централното фоайе.

Предлага се пред главния вход към сградата да бъде реализирано голямо водно огледало с дълбочина максимум 10 см, което да оформи своеобразна пътека-мостик, водещ по линиите на декумануса от централната пешеходна зона към широко отвореното фоайе на реконструираната Филхармония.

Междувременно Министерството на културата отхвърли предложението на Община Пловдив за отреждане на терен за строеж на нова сграда за операта до многофункционална спортна зала "Колодрума". Министерството подкрепя становищата на директора на Държавна опера Пловдив и фондация "Дом за пловдивската опера", които искат терена под сградата на бившия Партиен дом (което беше одобрено през 2018г. от Общинският съвет).

Припомняме, че според становище от Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) при Община Пловдив мястото на пл. Централен“ не е градоустройствено подходящо за изграждане на "Център за музикално-сценично изкуство" по отношение на достъпа, паркирането и обслужването на сградата, както и че липсва достатъчно пространство за цялостното й възприемане. Поради тази причина Община Пловдив посочи имотът до зала "Колодрума". От своя страна директорът на операта и фондацията смятат, че имотът не отговаря на критериите за оперна сграда, теренът е отдалечен от центъра, туристическите маршрути и забележителности, а местоположението и близостта до район, ориентиран към спорт и атракции, е твърде неподходящ избор.  

Ако остане вариантът с имота под бившия Партиен дом, ще се наложи събаряне на сградата, както и служителите на общинската администрация бъдат преместени – евентуално на горните етажи в сградата на БНБ.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота

"Тракия икономическа зона" с партньори от Италия ще изгради интермодален хъб с три терминала в Пловдив, Бургас и София

"Тракия икономическа зона" с партньори от Италия ще изгради интермодален хъб с три терминала в Пловдив, Бургас и София

Те ще осигуряват транспортирането на стоки, като се използва комбиниран транспорт - шосеен, железопътен, воден и въздушен

Изложбата "Невидима София" може да видите в Галерия на открито в Градската градина в столицата

Изложбата "Невидима София" може да видите в Галерия на открито в Градската градина в столицата

Фотоекспозицията връща назад във времето, разхожда по забравени улици, привлича вниманието към скритите съкровища на сецесионовата архитектура и припомня колко ценно е да опитаме да съхраним миналото си

Започна строежът на новия лъч на метрото през район "Слатина"

Започна строежът на новия лъч на метрото през район "Слатина"

Работата стартира с две от предвидените нови шест станции - метростанция 5 на бул. „Асен Йорданов“ (срещу зала „Арена София“) и метростанция 6, която ще е под локалното платно на бул. „Цариградско шосе“, срещу УМБАЛ „Св. Анна“

Експертът по културно наследство проф. Йорг Хаспел ще има лекция в Регионалния исторически музей – София

Експертът по културно наследство проф. Йорг Хаспел ще има лекция в Регионалния исторически музей – София

Събитието е част от проект "Новото Наследство" на Фондация "Балканско наследство"