Определиха границите на воден обект "Боянско блато" в местността "Гърдова глава" в район "Витоша" в столицата

128

Границите са определени без да се засяга правото на собственост на заинтересованите лица, без да се установяват тежести върху имотите им или пречки за упражняване на собствеността


Снимка: МОСВ

Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен, издаде заповед, с която се определят границите на воден обект „Боянско блато“ в местността „Гърдова глава“, район Витоша, Столична община. Заповедта за установяване границите на водния обект е издадена на основание на Закона за водите, след постъпило в БДДР искане от Направление „Архитектура и благоустройство“ на Столична община и във връзка с решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията от юни 2022 г.

Схема: МОСВ

С установяването на границите на Боянското блато се поставя началото на процес, който ще направи възможно трайното опазване на водния обект.

ОЩЕ НОВИНИ

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

Изградена е зона с парапет за движение на хора с увреждания и детски колички, а в допълнение са поставени цветя

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Той се казва „Ново управление за нови пространства“ и обхваща 35 регионални и общински институции от 13 европейски държави