Общият устройствен план на София разрешава строеж на брега на езерото Панчарево

275

Проблемни са необезопасените срутища по ската, както и евентуалното преминаване на строителна техника по част от пътя, ползван основно като велоалея 


Както вече ви съобщихме, подписка срещу строителните намерения на инвеститор на брега на Панчаревското езеро събират жителите в селата от района. Основните притеснения са, че по време на преминаване на строителна техника ще бъде нарушена велоалеята, че е възможно на 3 декара да бъдат застроени около 5 хиляди квадратни метра и че строежът не е на необходимото отстояние от чашката на язовира.

Граждани се заканват с протести, а зад тяхното недоволство застават кметът на Герман Маргаритка Станкова, както и принципно кметът на район "Панчарево" Николай Гюров, който обаче подчертава, че процедурата е законна, защото зоните около района попадат в обхвата на урбанизираната територия, т.е. строителството е разрешено. „Аз съм против. Гражданите имат право да бъдат гневни, но всъщност отговорите трябва да бъдат търсени през 2006г., когато тогавашният главен архитект на града издава план за застрояване, а през 2007-2009г. Общият устройствен план потвърждава статута на територията", каза той за Bulgaria ON AIR. По тази причина за инвестиционното намерение на „МАСТЕРФИКС“ да построи на брега на езерото Панчарево хотел, обслужваща сграда и гребна база Гюров издава виза за проектиране на 11.02.2022г. Имотът се води земеделска територия и е с площ 3 080 кв. м.

Мястото е било на „Инжстрой“, после на „Софстрой“, след това през 90-е години става ресторант „Баядерка“ с малки къщи за настаняване, а по-късно е продадено на други собственици, от които миналата година го купува Радослав Йовков, бивш състезател по академично гребане. В имота се предвижда изграждане на хотел на 3 етажа с капацитет до 50 легла, който ще представлява монолитна сграда с 2 секции (по думите на собственика това ще са 2 къщи за гости – едната за мъжки отбори, а другата – за женски отбори, всяка с по 6 стаи). Планира се и изграждане на обслужваща сграда на 2 етажа и сутерен, долепена до основната сграда (със складови функции, стаи за персонала и складови помещения за съхранение на лодки (гребна база) в сутерена. По отношение на 3-етажната сграда Йовков заяви, че по устройствен план имал право на 5.

Предвиждат се и до 10 паркоместа в сутеренната част на обслужващата сграда и в двора. Незастроената част от терена щяла да бъде озеленена с подходяща растителност, водоснабдяването и електроснабдяването ще се осигурят от съществуващата инфраструктура, а отпадъчните води ще се отвеждат в изгребна яма. Собственикът заяви още, че строителните машини няма да минават по пътя в посока Герман, а ще идват до имота му от посока Кокаляне. Според ОУП и кадастъра пътят, който се използва за велоалея, се води „транспортна инфраструктура“, „територия на транспорта“, „местен път“.

Срутванията около пята обаче са голям проблем. При обилни снеговалежи и топене скатовете са необезопасени. "От три години район „Панчарево“ почиства алеята, макар тя да не ни е предавана за владение", отбеляза кметът. „Основният проблем, свързан с безопасността на преминаващите, не е разрешен“, подчерта той.

Снимка: район Панчарево

Във връзка с казуса с инвестиционното предложение Николай Гюров обяви още, че заедно с Направление "Архитектура и градоустройство" ще внесат предложение за изработване на специфични правила за определени територии по член 13 от ЗУТ, каквато е тази с езерото Панчарево. "Такива правила на територията на София липсват", каза той.  

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Програмата на АПИ предвижда рехабилитацията на 65 км от третокласния път

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

През 2022 година Столичният общински съвет беше одобрил проектиране, реконструкция и преустройство на една от сградите и премахване на другата

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Ще бъдат предприети действия за разработка на идеен проект и за археологическо проучване на зоната, което трябва да бъде съгласувано с НИНКН