Отново настояват за преговори паркът на резиденция "Лозенец" в София да бъде отворен за граждани

102

Припомняме, че от 6 октомври миналата година резиденцията беше прехвърлена към Народното събрание, а паркът е под разпореждането на Министерството на отбраната


От името на "Синя София" внасяме доклад в СОС за възлагане на кмета на София да проведе преговори с Народното събрание и Министерството на отбраната за осигуряване свободен достъп на граждани до парка на резиденция „Лозенец“, казва в своята Фейсбук страница общинският съветник от коалиция „КОД (ДДД-ДЗ, БДФ)" Вили Лилков. Основания за предложението са, че паркът е достатъчно голям, за да задоволява конкретните нужди на НС и МО и при добра организация може да се осигури свободен достъп на граждани. Освен това паркът е добре защитен и в тъмната част от денонощието може да бъде затворен. Друг мотив е, че при обединяване на усилията със Столична община би могло да се използват възможностите на общинските предприятия за озеленяване и поддръжка на парка.

Снимка: Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Според Лилков европейска практика е пространствата, които обслужват важни държавни институции и ведомства, да бъдат максимално достъпни за граждани, достъпът до резиденцията и прилежащите ѝ обекти може да бъде ограничен по подходящ начин, а отварянето на парка може да е продължение на политиката на „отворени врати“, провеждана от Министерството на отбраната чрез отварянето за достъп на граждани на парка на Военната академия „Г.С. Раковски“.

През септември миналата година Столичният общински съвет даде съгласие частният собственик на имоти в парка на резиденция „Лозенец“ в София да бъде обезщетен с два имота в район „Студентски“ на ул. "Св. Климент Охридски" и в район „Оборище“ на ул. "Хан Омуртаг". Целта на тази сделка е да се премахне възможността за частни инвестиционни намерения на територията на парка.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Започва обновяване на осветлението в „Сарафово“ и „Крайморие“, следват още няколко квартала

Банско ще подменя уличното осветление

Банско ще подменя уличното осветление

Съществуващото води до значителен преразход на електроенергия - осветителните тела са подменяни хаотично през последните 30 години, без да е търсено покриване на нормативните изисквания

Предстои художествен конкурс за триизмерни информационни елементи, представящи археологията на Антична Сердика

Предстои художествен конкурс за триизмерни информационни елементи, представящи археологията на Антична Сердика

Предвижда се изработване на макети и прототип за тактилни маркери, предназначени за вграждане в тротоарните и пътни настилки

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Според концесионера Николай Андреев предвидената дата за откриването е 1 юни – Денят на детето

Кметът на София ще преговаря с Народното събрание и Министерството на отбраната за свободен достъп на граждани до парка на резиденция "Лозенец"

Кметът на София ще преговаря с Народното събрание и Министерството на отбраната за свободен достъп на граждани до парка на резиденция "Лозенец"

Целта е столичани да могат да ползват парка в определен времеви диапазон от денонощието и когато няма официални събития на институциите

Столичният общински съвет одобри разработване на Програма за подмяна и поставяне на указателни и информационни табели на значими обекти общинска собственост

Столичният общински съвет одобри разработване на Програма за подмяна и поставяне на указателни и информационни табели на значими обекти общинска собственост

В момента такива табели в София липсват или са в различен стил, няма и връзка с местоположението и историческите събития, от които идва наименованието на обектите