Предстои кръгла маса "Ефекти и дефекти на санирането на сгради в България"

286

Събитието ще се проведе на 22 ноември (сряда) от 10:00 часа в Централния дом на архитекта в София на ул. „Кракра" 11


Сдружение с нестопанска цел „Алианс за висока строителна култура” (АВСК) организира кръгла маса „Ефекти и дефекти на санирането на сгради в България“. По време на форума експерти от АВСК  ще направят анализ на резултатите от първия етап от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Ще бъдат представени предложения за втория етап от програмата, свързани с подобряване  на процедурите, техническите параметри и контрола при възлагане и изпълнение на проектите.

Целта на форума е да инициира професионален дебат с експерти от сектора, представители на институциите, браншовите и неправителствените организации - за възможностите за подобряване на модела, изпълнението и мониторинга на втория етап на програмата за енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради в страната.

В кръглата маса ще участват председателят на УС на АВСК арх. дипл. инж. Стоян Тодоров, както и членовете на Управителния съвет арх. Петкана Бакалова, арх. Петко Любенов и арх. Стефан Цонев.

На събитието са поканени представители на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание, на МРРБ, на Комисията по финансов надзор, на Комисията за защита на потребителите, на Комисия за защита на конкуренцията, на Националното сдружение на общините, както и неправителствени, браншови и бизнес организации.

Може да присъствате на място или да проследите събитието в платформата zoom, като линк ще намерите в раздел "Новини" тук. Програмата вижте тук. Потвърдете присъствие до утре (21 ноември) на тел. 0878 441 752 или на имейл maya@prplay.net.

ОЩЕ НОВИНИ

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Програмата на АПИ предвижда рехабилитацията на 65 км от третокласния път

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

През 2022 година Столичният общински съвет беше одобрил проектиране, реконструкция и преустройство на една от сградите и премахване на другата

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Ще бъдат предприети действия за разработка на идеен проект и за археологическо проучване на зоната, което трябва да бъде съгласувано с НИНКН