Предстои обновяване на инфраструктура в най-голямото училище в Община Несебър – СУ "Любен Каравелов"

123

Ще бъдат изградени „Морска класна стая“ и Зона за отдих на открито, а в сградата ще бъде обособен Информационен център за Черно море


Предстои обновяване на образователната инфраструктура в най-голямото училище в общината – СУ „Любен Каравелов“. Проектът предвижда изграждане и оборудване на  „Морска класна стая“, а непосредствено до нея - създаване на Зона за отдих, разположени в двора на образователното заведение. В част от коридора на първия етаж от сградата ще бъде обособен Информационен център за Черно море.

Образователният еко кът ще осигури условия за изнесено обучение, експериментална дейност, повишаване на екологичната култура на децата, както и за повишаване на познанията им в областта на рибарството. Предвижда се провеждането на изнесено обучение за морските видове от района, на което ще бъдат поканени гост-лектори от местната рибарска общност. Информационен център за Черно море ще даде възможност на учениците да представят тематични изложби – рисунки, макети, експозиции, проекти и др. Планирано е и обособяването на видео център, предназначен за гледане на тематични филми и презентации.

Откритата класна стая ще даде възможност учениците да имат досег с местните морски видове, за което ще се провеждат регулярни обучения в зависимост от сезонното наличие на рибните ресурси. Учениците ще получат знания за устойчивия риболовен туризъм в района, които ще са основа за израстването на подготвени местни предприемачи, възпитани да ценят, опазват и представят привлекателността на рибарството. Открита „Морска класна стая“ ще включва всички необходими условия за провеждане на образователен процес на открито – маси с пейки, учебна дъска, къщички за книги и др.

Зоната за отдих ще се намира непосредствено до „Морската класна стая“. В нея ще са разположени пейки и подходящи спортни съоръжения. Зоната ще осигури възможност на учениците да прекарват част от свободното си време.

Обновяването на образователната инфраструктура е по проект „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ по Програма за морско дело и рибарство.

ОЩЕ НОВИНИ

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

В Русе откриха изложба, посветена на 70-годишнината от изграждането на Дунав мост

Експозицията може да бъде разгледана до средата на юли в двора на Регионалния исторически музей

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Крайречната зона след Дома на хумора и сатирата в Габрово е на фокус в проект за зелени инвестиции

Той се казва „Ново управление за нови пространства“ и обхваща 35 регионални и общински институции от 13 европейски държави

Съюзът на ландшафтните архитекти отбеляза 20-годишния си юбилей в университетската Ботаническа градина в София

Съюзът на ландшафтните архитекти отбеляза 20-годишния си юбилей в университетската Ботаническа градина в София

По време на събитието можеше да се види изложба на проектите, отличени в конкурса „Ландшафтен архитект на годината“ от 2020 до 2023 година