При задържане на нивата на търсене се очаква недостиг на качествени офиси в краткосрочен план

127

Проучване на Colliers на пазара на офис площи в София през първото полугодие на 2023 


Най-новият доклад на Colliers показва, че общото предлагане на офиси клас А и В в София възлиза на 2,440,700 кв. м. през първото полугодие на 2023 г. В сравнение с предходните шест месеца се наблюдава увеличение с малко под 1% при първия тип площи и спад от 2.6% при втория (поради рекласификация на част от сградите в по-ниския клас С). Проектите в активен строеж са с общ размер от 272,000 кв. м., като за част от тях вече има подписани предварителни договори за наем.


Търсенето на модерни офиси продължава да е движено от ИТ индустрията. През разглеждания период тя заема над половината от наетата квадратура, следвана от компании в сферата на професионалните услуги (13%) и оператори на споделени работни пространства (12%). 
Брутните усвоени площи са 66,700 кв. м., а нетните – 27,400 кв. м. Делът на незаетите пространства за офиси клас А отбелязва ръст от 10.9% на 12.8%. При клас В се наблюдава спад от 16% на  13.7%. 


Офертните наемни нива остават непроменени, за офиси клас А те са между EUR 13.5 и EUR 15.5, а за клас В – между EUR 9.0 и EUR 10.0 на кв. м. на месец без ДДС. Най-високи са цените за наем на офиси в зона Център. Очаква се увеличаване на стойността на този параметър в първокласни проекти в активен строеж през следващите шест месеца.


През първата половина на годината започна активно строителство на няколко проекта клас А. Въпреки това, при задържане на нивата на търсене, може да се очаква недостиг на качествени площи в средносрочен план. Това е сред причините интересът към споделени офиси да се запази. 


ESG ще продължи да бъде лайтмотив за наемателите, които ще имат все повече изисквания към наемодателите в този аспект. Това допълнително ще стимулира инвеститорите в нови проекти да предвидят стандарти за устойчивост за сградите си, а собствениците на стари имоти да вложат средства в тяхното обновяване, за да останат конкурентни.


Друга тенденция, която определя търсенето на пазара на офиси, е хибридният модел на работа, който остава предпочитан от преобладаващата част от компаниите. Вследствие на това те все повече ще се ориентират към наемане на по-голяма офисна площ на служител, но поддържане на по-ниско съотношение работни места към численост на персонала. 
 

ОЩЕ НОВИНИ

Приключи изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара "Владимир Павлов"

Приключи изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара "Владимир Павлов"

Преминаването на товарни композиции от пристанището към вътрешните жп връзки на страната вече е значително улеснено

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

На разположение на клиентите ще има два хипермаркета и над 20 магазина и заведения

Започна изграждането на автомагистралата "Русе - Велико Търново" с дължина 132,84 км

Започна изграждането на автомагистралата "Русе - Велико Търново" с дължина 132,84 км

Трасето е разделено на три участъка, като строителството стартира в 7,9-километрова отсечка в землището на община Ценово, за която има готов технически проект, завършени отчуждения и издадено разрешение за строеж

За осма поредна година Бернската конвенция реши да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

За осма поредна година Бернската конвенция реши да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

На заседание на Постоянния комитет  бяха представени усилията на българските власти за предприемане на всички необходими мерки за опазване на видовете и местообитанията в пролома