Ще реформират четири дома за стари хора в София

282

Те се намират в „Зона Б-5“, „Илинден“, „Дървеница“ и Горна баня


Във връзка с промяната в нормативната уредба в областта на социалните услуги с цел съответствие на грижата за възрастни хора в надтрудоспособна възраст със стандартите за качество, общините са са задължени да изработят Планове за реформиране на домовете за стари хора. Затова и Столична община разработи такива за четири от тях, приети вчера на заседание на Столичния общински съвет. Това са Дом за стари хора в ж.к. „Зона Б-5“ на ул. „Партений Нишавски“ бл. 4, Дом за стари хора „Надежда“ в ж.к. „Илинден“ на ул. „Пиротска“ 175, Дом за стари хора „Дълголетие“ в ж.к. „Дървеница“ на ул. „Пловдивско поле“ 8 и Дом за стари хора в кв. Горна баня на ул. „Обзор“ 29.

Плановете са финансирани от държавния бюджет на територията на Столична община. Всеки от тях съдържа: оценяване на индивидуалните потребности на всяко настанено лице; оценка на персонала; фактическото състояние на материалната база; програмите/дейностите за подкрепа; изводи и препоръки от извършеното оценяване по съответното направление; изготвяне на актуална оценка на съответствие за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст; изготвяне на планове за реформиране.

ОЩЕ НОВИНИ

Министерството на културата одобри проект за изграждане на нови павилиони пред Дряновския манастир

Министерството на културата одобри проект за изграждане на нови павилиони пред Дряновския манастир

Проектът е разработен в съответствие със становище на Националния институт за недвижимо културно наследство

В София откриха производствена база и офис за споделени услуги на световен лидер в производството на протези

В София откриха производствена база и офис за споделени услуги на световен лидер в производството на протези

Това е втората локация на германския производител на високотехнологични медицински изделия Ottobock в България след открития през 2021 г. завод в Благоевград (по проект на IPA)

Стартира реализацията на проект за хибридна ВЕИ централа край Ямбол

Стартира реализацията на проект за хибридна ВЕИ централа край Ямбол

Фотоволтаичния парк „Тенево Солар“ е първи етап от комплекс „Тенево“, който ще включва вятърни турбини и батерии за съхранение на енергия