Продължава надграждането на електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община

110

Информацията ще бъде налична до седмица и в мобилното приложение NAG.Mobile


От 7 октомври 2023 г. в електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ са добавени нови слоеве, съдържащи следната информация:

• ОУП на СО (Решение 960/16.12.2009 г. МС)
• Зони, изискващи специфични правила и норми. Към слоя са добавени и схеми за прилагане на ОУП чрез ПУП (прилагат се със специфични параметри и нормативи) (м. Овча Купел 1)
• Пределно допустими стойности на устройствени показатели ЖМ1, ЖМ2 и ЖМ 3
• Кадастрален план, предхождащ КККР
• Към основен слой Регулация са добавени надписи и информация за допускания до изработване на ПУП
• Към основен слой Застрояване е добавен текст
• Санитарно-охранителни зони на ВиК съоръжения
• Санитарно-охранителни зони на язовири
• Градска мобилност - спирки и маршрути
• Подземни проводи и съоръжения (ППС)
- условни знаци
- надписи
- точкови котировки
- други линии
- колектор
- газопровод
- топлопровод
- слаботокова
- електропроводи
- канализация
- водопроводи
*Слоят е информативен. Изходни данни за проектиране следва да бъдат получени от експлоатационните дружества.

Чрез използване на бутона „Информация“ свободно могат да се видят данни за обектите, включени в слоевете. Данните, които представляват интерес за потребителя, следва да бъдат избрани от падащото меню и включени, тъй като не са заредени по подразбиране.

ОЩЕ НОВИНИ

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Приключи изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара "Владимир Павлов"

Приключи изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара "Владимир Павлов"

Преминаването на товарни композиции от пристанището към вътрешните жп връзки на страната вече е значително улеснено

Иновативен жилищен проект на Дания спечели наградата Green Cities Europe Award 2023

Иновативен жилищен проект на Дания спечели наградата Green Cities Europe Award 2023

Заобиколен от зеленина и езеро, Basecamp Lyngby в Копенхаген предлага жизнена среда с богато биоразнообразие

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

На разположение на клиентите ще има два хипермаркета и над 20 магазина и заведения