Проект запазва и възстановява фасадите на къща и ги включва в обема на нова

243

Жилищната сграда се намира в центъра на Пловдив


В новата сграда на улица „Цар Асен“ 5 частично се вписва с фасадите си едноетажна къща от началото на ХХ век. Жилищната сграда се намира в градоустройствена среда с много исторически пластове, в която се смесват различни по мащаб и време застроявания. Парцелът е ъглов и в него се е намирала едноетажна жилищна сграда от първата половина на ХХ век със статут деклариран паметник на културата. Действащият подробен устройствен план от 2003г. обаче игнорира тази сграда и предвижда ново пететажно застрояване за няколко парцела, включително и за ъгловия парцел с къщата. По искане на инвеститора и проектантите, и след съгласуване с НИНКН, е изготвен проект, който да запази и възстанови фасадите на къщата откъм улицата и да ги включи в обема на новата сграда.   

Инвеститор в проекта е „Лекс 2011“ ЕООД, проектанти са Архитектурно студио „Марта Теодосиева" (екип арх. Марта Теодосиева, арх. Любомир Драгомиров и скулптор Никола Стоянов), а изпълнител е „С.И.Т.“ ООД. Основните предизвикателства при проектирането и строителството на сградата са били запазването на духа, мащаба и очарованието на улицата, отчитайки градоустройствения силует и височина, създадени от останалите стари 3-етажни къщи, вписване на целия обем в новата смесена градоустройствена среда, вписване на старата къща в целия обем на новопроектираната сграда и запазване на нейния характер, намиране на подходящите конструктивни решения за укрепване, запазване и вписване на фасадите в целия обем, изграждане на съвременна като функция и характер сграда, търсейки приемственост на различните стилови образи, а не имитация. Специално е вниманието към детайла на новото строителство и към детайла на фасадите на старата къща, реконструиране на старата сграда чрез използване на старите оригинални технологии, като всичко е реставрирано и скулптурирано на ръка.

Решението на сградата структурира обемите в две основни части по височина. От една страна запазените фасади се надграждат, като се „проектират“ върху лек обем, с височина, равна на височината на стрехите на старите къщи в квартала. По този начин се моделира една категорична височина с кота корниз 10м по целия фронт. Тази височина се подкрепя и от другата страна на улицата с височината на съществуващата стара и по-късно надстроена и пристроена сграда. От друга страна, над този корниз, следващите две нива се отдръпват навътре, на втори план, като се търси разчленяването им на обеми, близки по мащаб със старата къща, с обобщена структура и с изчистено третиране. Терасовидното ниво - „penthouse“, се прибира дълбоко навътре и почти не участва в обема на сградата, погледнат от улицата.

Използваните материали също следват логиката на структурата на сградата. Старите стени и орнаменти са с гладка едноцветна мазилка в светло бежов цвят. Пристроените части на първите два етажа се облицоват със светли клинкерни тухли, близки по цвят до мазилката на старата къща. Отдръпнатият навътре обем на четвърти и пети етаж е облицован с по-тъмен цвят клинкер. Терасовидното ниво е с обшивка от ламаринени листове. Отделните елементи по хоризонтала и вертикала се свързват помежду си чрез стъклени зони с тъмни алуминиеви шпроси.

Основните функции на сградата са жилищни, като на първите нива са разположени предимно търговски и офис обекти, а в останалата част се разполагат 13 жилища. Подземният етаж осигурява паркиране за 14 автомобила и места за велосипеди. Предвидени са и зарядни устройства за електромобили.

Входното фоайе е остъклено през две нива и прави връзката между новата и старата фасада. В него се експонира и част от реконстуираната южна фасада на старата къща.

Източник: „Сграда на годината 2022“. Сградата е победител в категория „Жилищни сгради до 5 000 кв.м РЗП“ в конкурса „Сграда на годината 2022“.

Сградата отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност. Новите фасади надвишават с топлоизолацията си и с клинкерната облицовка нормите, а старата сграда е изцяло изолирана отвътре, като навсякъде са предвидени дограми и стъклопакети с много високо качество. Предстои поставянето на възобновяеми енергоизточници - фотоволтаици.

ОЩЕ НОВИНИ

Столичният общински съвет потвърди разпределението на комисиите и заместник-председатели на съвета

Столичният общински съвет потвърди разпределението на комисиите и заместник-председатели на съвета

Миналата седмица областният управител Вяра Тодева върна първото решение заради "съществени процедурни нарушения"

Проведе се обществено обсъждане за нова жилищна сграда на площад "Ручей" в столицата

Проведе се обществено обсъждане за нова жилищна сграда на площад "Ручей" в столицата

Намерението е на частния собственик на терена, на който има бензиностанция и двуетажен магазин на верига за хранителни стоки

Изложба с проекти за реставрация на недвижими културни ценности във Видин гостува в София

Изложба с проекти за реставрация на недвижими културни ценности във Видин гостува в София

Нейни автори са възпитаниците на курса за архитекти по опазване на недвижимото културно наследство, създаден от НИНКН и Школата „Шайо“ към Центъра за архитектура и наследство в Париж

Cushman & Wakefield Forton: Над 50% е ръстът на търговските паркове в България през 2023 година

Cushman & Wakefield Forton: Над 50% е ръстът на търговските паркове в България през 2023 година

Площите в сегмента нарастват с темп значително над средния за Централна и Източна Европа, показват данните на консултантската компания

Общинският съветник Димитър Димитров: Започваме нова процедура за Къщата с ягодите

Общинският съветник Димитър Димитров: Започваме нова процедура за Къщата с ягодите

Казусът с укрепването на емблематичната къща в София на ул. „Сан Стефано“ 6 продължава с години