Реставрацията на Източната порта на Филипопол в Пловдив е готова на 90%

222

Продължава работата и по Небет тепе и подходите към него, като 70% от консервационно-реставрационните и строително-монтажните дейности по обекта вече са извършени


Снимка: Община Пловдив

Работата по възстановяването на колоните, консервацията, реставрацията и експонирането на Източната порта на Филипопол е пред завършване. Преди една година беше даден старт на проекта „По крепостните стени на Филипопол“, в който освен възстановяването на Източната порта влизат още и реставрацията и консервацията на един от запазените до наши дни шест хълма – Небет тебе. Работи се и по подходите, които ще осигуряват достъп до архитектурния комплекс.

Източната порта вече се оформя във вида, в който ще изглежда обектът, след като по него приключaт строителните работи. До момента са извършени всички дейности по насипване и трамбоване на определените насипни материали. Предвидените реставрационни намеси по античната улична настилка са минимални, без внасяне на нови каменни плочи и материали на мястото на липсващите, тъй като според археолозите са относително добре запазени. Изправянето на колоните, т.нар. „анастилоза“, също е приключила. Поставени са и капителите.

До финала остава да се довършат подпорните стени, рампата за инвалиди, вертикалната планировка, която включва тротоарите, пешеходните пътеки и озеленяването, да се изгради осветлението и поливната система и накрая подреждането на експонатите. 70% от архитектурните детайли, които няма да бъдат използвани за анастилоза, ще бъдат експонирани в източните верижни помещения. Те ще бъдат поставени върху каменни блокчета.

Успоредно с Източната порта продължава и работата по Небет тепе и подходите към него, 70% от консервационно-реставрационните и строително-монтажните дейности по обекта вече са извършени. Изпълнена е панорамната площадка, като остават довършителни работи по парапета. Предстои още изпълнение на вертикалната планировка, озеленяването, изграждане на поливна система и осветление.

Строителството по обектите започна в края на август 2022 година след осеммесечно забавяне от Националния институт за недвижимо културно наследство по съгласуване на техническите проекти. Очаква се официално откриване на обектите през декември.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота