Съюзът на архитектите обяви конкурс за обемно-градоустройствено решение и архитектурна концепция за комплекс със смесено предназначение в Бургас

258

Имотът на САБ е разположен в северозападната част на града до бул. „Професор Яким Якимов“


Съюзът на архитектите в България търси реализация на своя дългогодишен актив – имот с идентификатор 07079.603.98 по КК на Бургас в Промишлена зона „Север“ с площ от 8 156 м2. Съгласно решение на Общото събрание на САБ този имот е в групата „Доходни имоти“, чиято цел е да генерира приходи на дружеството. Последващата реализация ще е чрез учредяване на отстъпено право на строеж на избран инвеститор.

Градоустройствените параметри са: кинт - 3.00, плътност на застрояване - до 60%, височина - над 15 метра, озеленяване - над 20%, паркиране в границите на имота. Търси се концепция за оптимално използваем за целите на Съюза проект за обемно-градоустройствено решение и максимално детайлна идейна концепция, изясняваща пълния обхват, ограничители, позитиви и възможности на терена, осигурявайки качествена среда и успешна бъдеща реализация на проекта.

Проектът трябва да осигуряват добра функционалност, лесна хоризонтална и вертикална комуникация, къси евакуационни пътища и оптимална обвързаност между отделните части. Изисква се да няма разхищение на общи площи, утежняващо площообразуването и общата квадратура на използваемите площи. Броят, квадратурата, обемът и височината на отделните части на комплекса, в които се помещават търговски, обслужващи и жилищни части, входовете им, броят на стълбищните и асансьорни клетки и цялостният силует на сградата са обект на градоустройственото решение и общата проектна визия на участника.

Проектът трябва да дава решение за ефективно функциониране на всички дейности в сградата на базата на предоставената програма и да отговаря на следните изисквания: съвременен образ и визия на сградите и околното пространство; оптимално съотношение между функционалните и естетически качества и стойност на инвестицията; гъвкавост и адаптивност на обектите и помещенията в тях; здравословна среда и комфорт за обитателите и ползвателите; достъпна среда за сградите и околното пространство.

Съгласно конкурсната програма предлаганите материали и фасадно оформление трябва да са ефектни, но без разточителство и лукс. Архитектурното решение трябва да е модерно и запомнящо се, а не претенциозно и скъпо.

САБ възлага цялата организация по архитектурния конкурс да бъде изпълнена от Optimistas (Оптимистас) като външна организация с цел да се гарантира честното, открито, прозрачно и анонимно провеждане на конкурса.

На 1 юли ще бъде активирана платформата за предварителна регистрация. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 22 октомври. Първа награда е 5 000 лева и право на възлагане на проектиране. Втора награда е 3 000 лева, а трета - 2 000 лева. Вижте подробности тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Повече от 20% спад в броя на предлаганите за продажба жилища у нас се отчита от началото на годината

Повече от 20% спад в броя на предлаганите за продажба жилища у нас се отчита от началото на годината

Това се случва на фона на устойчиво и дори растящо търсене и все по-голям брой сделки

Още един блок в ж.к. „Възраждане“ в Бургас ще е с нова графити фасада

Още един блок в ж.к. „Възраждане“ в Бургас ще е с нова графити фасада

Мястото започва да се оформя като артистично пространство

Етапното изпълнение на новия парк "Боряна" в столичния квартал "Иван Вазов" е на ход

Етапното изпълнение на новия парк "Боряна" в столичния квартал "Иван Вазов" е на ход

Обособяват се алеи с настилка, подготвя се площадката за шадраван, ще бъдат добавени улично осветление и паркова мебел

Ще бъдат реконструирани още две детски площадки в столичния район "Лозенец"

Ще бъдат реконструирани още две детски площадки в столичния район "Лозенец"

Те се намират на ъгъла на улиците „Якубица“ и „Бигла“ и между ул. „Плана планина“, ул. „Презвитер Козма“ и бул. „Черни връх“

Започна приемът на проектни предложения за участие в програмата "Зелена София 2024"

Започна приемът на проектни предложения за участие в програмата "Зелена София 2024"

Крайният срок за получаване на проектните предложения е до 17:00 часа на 13 август в деловодството на съответната районна администрация, за чиято територия се кандидатства

Изграждат нов учебен корпус на Природо-математическата гимназия в столицата

Изграждат нов учебен корпус на Природо-математическата гимназия в столицата

Новата сграда ще даде възможност на училището да премине към едносменен режим на обучение