Ще облагородяват пространствата между шест блока в район "Подуяне" в София

222

Предвидено е изграждане на детски площадки, зони за спорт, паркоместа, зони за отдих и улично осветление


Столичният общински съвет одобри финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд на дейности за изграждане на междублокови пространства в ж.к. „Левски – Зона В“ в район „Подуяне". Проектът включва терени между блоковете 10, 10а, 11, 12, 13 и 14.

Вече е подписан договор с избрания изпълнител ДЗЗД „Подуяне - АДП“ на стойност 1 219 994 лв. без ДДС без осигурено финансиране. За обекта е издадено разрешение за строеж № 20/05.08.2022 г. от главния архитект на район „Подуяне“ с включена етапност. Първият етап включва кв. 10, вторият етап - кв. 11, а трети етап - кв. 12. Предстои до края на месеца да стартират ремонтните дейности за първи етап.

За обекта е предвидено частично финансиране в размер на 400 000 лв. с ДДС. Тази сума ще осигури необходимите средства за строителен надзор, инвеститорски контрол и авторски надзор за целия проект, както и част от сумата, необходима за изграждане на междублоковото пространство в кв. 10. За окончателно довършване на дейностите от първи етап и реализация на предвиденото във втори етап, е необходима сума в размер на 694 080 лв. с ДДС. Затова тя беше одобрена днес от СОС.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Кмет и архитекти обсъждат визията и на други квартали

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

Изградена е зона с парапет за движение на хора с увреждания и детски колички, а в допълнение са поставени цветя